Posledná aktualizácia

 • 16 február, 2019

počítadlo návštev

 • 3409339prečítania:
 • 765Prečítania dnes:
 • 1906prečítania včera:
 • 16186prečítania posledný týždeň:
 • 660295návštevníkov:
 • 210návštevníkov dnes:
 • 451návštevníkov včera:
 • 3386návštevníkov posledný týždeň:
 • 419Návštevníkov denne:
 • 9Teraz ONLINE:

Architektonická súťaž na Dom kultúry Dúbravka má víťaza

Mestská časť Bratislava – Dúbravka vyhlásila 8. marca tohto roku verejnú anonymnú jednokolovú architektonickú súťaž na riešenie „Rekonštrukcie a dostavby objektu Domu kultúry Dúbravka”.
Cieľom súťaže bolo navrhnúť revitalizáciu centra mestskej časti Bratislava – Dúbravka projektom, ktorý by mal výrazne zlepšiť kvalitu v oblasti občianskej vybavenosti i celkový výraz mestskej triedy Saratovskej ulice, ktorá tvorí dopravnú a kompozičnú os Dúbravky. Návrh mal tiež aktivizovať potenciál objektu Domu kultúry Dúbravka, novými funkciami a technickým vybavením, dosiahnuť ekonomickú efektívnosť dominanty centra Dúbravky.
„Účelom súťaže bolo vyhľadať optimálne riešenie verejných priestorov v kontexte stavby v centrálnom území mestskej časti, vytvorenie plnohodnotného mestského prostredia s námestím a s doplnením jeho funkcií, vznik verejných a poloverejných priestorov a zelených plôch v rozvojovej osi Dúbravky,“ priblížil Pavel Gašparovič, vedúci Oddelenia územného rozvoja a životného prostredia miestneho úradu Dúbravka a predseda poroty.
Na základe hodnotenia odbornej poroty z 24. apríla sa víťazom architektonickej súťaže stal návrh Mgr.arch. Miroslava Vrábela. Na druhom mieste skončil návrh autorov Ing. arch. Marian Šulík a Ing. arch. Barbora Svatíková. Do uzávierky súťaže bolo predložených návrhov.
Víťazný návrh skončil na prvom mieste u všetkých hodnotiteľov. Odborná porota konštatovala, že najlepšie splnil požiadavky vyhlasovateľa na komplexnosť riešenia urbanistického, architektonického a prevádzkovo-dispozičného riešenia stavby. Návrh je reálny, efektívny, a prínosom pre kvalitatívnu zmenu súčasného stavu.
„Pozitívne je prepojenie komerčných priestorov s námestím. Vybudovanie – usporiadanie námestia pre účely konania trhov. Ako jediný invenčne rieši perspektívne využitie plochy strechy. Pozitívom je využitie spoločného priestoru s presvetlením a umiestnením výťahu, jednoduchá prevádzková štruktúra objektu,“ hodnotila porota.
Všetky návrhy sa dajú pozrieť na webe stránke www.archinfo.sk, www.dubravka.sk, zároveň budú vystavené v Dome kultúry Dúbravka od štvrtku 11. mája.
Dom kultúry v Dúbravke začal slúžiť na jeseň v roku 1986. Dôvodom vyhlásenia architektonickej súťaže bol súčasný stav objektu, jeho technické a funkčné zostarnutie a tiež zámer mestskej časti Bratislava-Dúbravka premiestniť do domu kultúry sídlo miestneho úradu, ktorý dnes funguje v troch objektoch.
O výsledkoch súťaže rozhodovala porota v zložení odborníkov:
Ing. arch. Pavel Gašparovič – predseda poroty, . Ing. arch. Martin Stohl, Ing. arch. Milan Beláček
Nezávislí na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Jela Plencnerová, Ing. arch. Pavol Zibrin, Ing. arch. Andrej Drgoňa, Ing. arch. Vladimír Torda
Náhradník: Ing. Peter Cibulka
Prizvaný expert poroty a autor pôvodného projektu: Ing. arch. Imrich Ehrenberger

Spat

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com