Posledná aktualizácia

 • 18 január, 2019

počítadlo návštev

 • 3354355prečítania:
 • 1047Prečítania dnes:
 • 2098prečítania včera:
 • 12420prečítania posledný týždeň:
 • 647960návštevníkov:
 • 317návštevníkov dnes:
 • 647návštevníkov včera:
 • 4090návštevníkov posledný týždeň:
 • 440Návštevníkov denne:
 • 12Teraz ONLINE:

Brexit: EP zadefinoval kľúčové podmienky pre schválenie dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ

Tlačová správa – 05.04.2017

Plenárne zasadnutie, Štrasburg

Brexit: EP zadefinoval kľúčové podmienky pre schválenie dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ

Európsky parlament prijal v stredu drvivou väčšinou hlasov uznesenie, prostredníctvom ktorého poslanci zadefinovali kľúčové podmienky pre schválenie dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Dohoda nemôže bez súhlasu Parlamentu vstúpiť do platnosti, poslanci ju teda môžu zablokovať.

Uznesenie, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 516 (za): 133 (proti): 50 (zdržalo sa hlasovania), zdôrazňuje potrebu rovnakého a spravodlivého zaobchádzania s občanmi EÚ žijúcimi v Spojenom kráľovstve a britskými občanmi pobývajúcimi na území Únie. Pripomína tiež, že Spojené kráľovstvo bude až do oficiálneho odchodu plnoprávnym členom EÚ so všetkými z toho vyplývajúcimi právami a povinnosťami – vrátane finančných záväzkov, časť z ktorých bude navyše splatná až po vystúpení krajiny z Únie.

Schválený text varuje pred pokusmi podmieniť spoluprácu Spojeného kráľovstva s Európskou úniou v oblasti vnútornej či vonkajšej bezpečnosti dosiahnutím ústupkov v oblasti budúcich hospodárskych vzťahov. Odmieta tiež hospodárske vzťahy založené na akomsi vyberaní hrozienok z koláča v podobe samostatných dohôd či ustanovení o preferenčnom prístupe, ktoré by sa vzťahovali na niektoré sektory.

Parlament tiež zdôraznil, že štyri slobody späté s jednotným trhom EÚ, ktoré zaručujú slobodný pohyb tovaru, kapitálu, služieb a ľudí v rámci Únie, sú nedeliteľné.

Uznesenie sa tiež venuje postupnosti rokovaní. Rozhovory o prechodných opatreniach, ktoré budú platné po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ a pred uzavretím dohody o budúcom usporiadaní vzájomných vzťahov, môžu podľa poslancov začať až v momente dosiahnutie výrazného pokroku v rokovaniach o dohode o vystúpení. Prechodné opatrenia nesmú trvať viac ako tri roky a dohodu o budúcom usporiadaní vzájomných vzťahov bude možné uzavrieť až po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ, uvádza schválený text.

Občania na prvom mieste

Záujmy občanov EÚ musia byť od začiatku rokovaní na prvom mieste, uvádza sa v uznesení, ktoré dodáva, že brexit sa výrazne dotkne najmä občanov Írska. Parlament v tejto súvislosti vyzval všetkých aktérov, aby zabezpečili kontinuitu a stabilitu mierového procesu v Severnom Írsku a vyvinuli maximálne úsilie v snahe zabrániť vzniku fyzickej hranice medzi Severným Írskom a Írskou republikou. Rokovania o vystúpení sa preto musia zamerať aj na nariešenie špecifických okolností na Írskom ostrove.

Uznesenie varuje Spojené kráľovstvo pred pokusmi o obmedzenie práv občanov EÚ súvisiacich s voľným pohybom pred vystúpením krajiny z Únie a vyzýva dvadsaťsedem členských štátov EÚ, aby sa zaoberali možnosťami zmiernenia dopadov straty občianstva Únie na britských občanov.

Rokovania v dobrej viere

Poslanci vyzvali Európsku úniu a Spojené kráľovstvo, aby ich vzájomné rokovania prebiehali v dobrej viere a pri plnej transparentnosti s cieľom zabezpečiť usporiadaný odchod ostrovnej monarchie z Únie.

Uznesenie pripomína, že ak by Spojené kráľovstvo začalo rokovať o prípadných obchodných dohodách s tretími krajinami ešte pred vystúpením z Únie, porušilo by právo EÚ. Poslanci tiež vystíhajú pred bilaterálnymi rokovaniami medzi Spojeným kráľovstvom na jednej strane a jedným či viacerými členskými štátmi na strane druhej, napríklad ohľadom postupu vystúpenia či budúcich vzájomných vzťahov krajiny s EÚ.

Pretrvávajúce záväzky

Spojené kráľovstvo bude až do svojho odchodu z Únie požívať všetky zo zmlúv vyplývajúce práva člena EÚ. Zároveň sa však naň budú vzťahovať aj všetky s členstvom súvisiace povinnosti, vrátane finančných záväzkov spojených s dlhodobým rozpočtom EÚ, časť z ktorých bude navyše splatná až po vystúpení krajiny z Únie, uvádza schválený text.

Účasť EP na vyjednávaniach

Schválené uznesenie definuje základné priority Európskeho parlamentu v súvislosti s rokovaniami so Spojeným kráľovstvom o vystúpení z EÚ. Počas samotných rokovaní sa poslanci môžu rozhodnúť prijať ďalšie uznesenia, prostredníctvom ktorých Parlament objasní svoju pozíciu k určitým otázkam či špecifickým problémom v jednotlivých sektoroch.

Reakcie slovenských poslancov

„Hlavný vyjednávač Barnier dnes predstavil dvojfázový postup zo strany EÚ-27. Nasledujúce obdobie rokovaní musí byť pragmatické a bez zbytočných emócii. Našou prioritou budú záujmy a práva našich obyvateľov, o ktoré musíme dôsledne dbať. V jednote je sila, preto dúfam, že 27-mička bude počas rokovaní aj naďalej jednotná,‟ uviedol poslanec Eduard Kukan (EPP, SK).

„Vystúpenie Británie z Únie ma veľmi mrzí. Vzťahy medzi EÚ a Britániou by po vystúpení mali byť pokojné a priateľské, preto odsudzujem vyhrážky a politické pokuty, ktoré navrhuje Jean-Claude Juncker. Inšpirujúce je rozdelenie Československa na dva samostatné štáty, ktoré majú dnes skvelé vzťahy,‟ uviedol poslanec Branislav Škripek (ECR, SK).

„Pri rokovaniach s Veľkou Britániou musíme v prvom rade obhajovať záujmy našich občanov, ktorí na ostrovoch žijú, pracujú a študujú. Nebudeme akceptovať žiadnu dohodu, ktorá by ich práva obmedzovala,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie

Twitter: #brexit

Spat

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com