Posledná aktualizácia

 • 16 november, 2018

počítadlo návštev

 • 3246690prečítania:
 • 333Prečítania dnes:
 • 2538prečítania včera:
 • 18869prečítania posledný týždeň:
 • 623221návštevníkov:
 • 123návštevníkov dnes:
 • 247návštevníkov včera:
 • 2318návštevníkov posledný týždeň:
 • 300Návštevníkov denne:
 • 6Teraz ONLINE:

Druhé kolo prijímacích skúšok už dnes

Uchádzači, ktorí neuspeli v prvom kole prijímacích skúšok na stredné školy, mali možnosť sa prihlásiť do druhého kola. O voľné miesta sa tak nádejní stredoškoláci budú uchádzať už dnes 20. júna 2017 na 37 župných stredných školách, presnejšie na 6 gymnáziách, 21 stredných odborných školách, na 2 stredných zdravotníckych školách, 2 obchodných akadémiách, 3 spojených školách, na Pedagogickej a kultúrnej akadémii v Modre, na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave a na Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave.
„Župné školy ponúkajú široké spektrum možností, kvalitu, jednoducho majú čo ponúknuť a potvrdzuje to aj fakt, že záujem o stredné odborné školy sa postupne zvyšuje,“ vyjadril sa predseda BSK Pavol Frešo.
Druhé kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa koná dnes. Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja ponúkajú v školskom roku 2017/2018 pre absolventov základných škôl 158 tried prvých ročníkov v dennej forme štúdia (SOŠ – 122 tried, gymnázium – 31 tried, konzervatórium – 5 tried). Pre uchádzačov o osemročné štúdium na gymnáziu je to 17 tried.
Prvé kolo prijímacích skúšok na stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja sa konalo v máji (9. a 11. mája) a do prvých ročníkov dennej formy stredoškolského štúdia sa z celkového naplánovaného počtu 4578 žiakov zapísalo 3155 žiakov. Pre druhé kolo tak zostalo 1423 voľných miest.
Bratislavský samosprávny kraj je zriaďovateľom 56 stredných škôl, z toho 14 gymnázií a 35 stredných odborných škôl, 3 spojených škôl, 2 konzervatórií, 2 jazykových škôl

Spat

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com