Posledná aktualizácia

 • 16 január, 2019

počítadlo návštev

 • 3350906prečítania:
 • 1035Prečítania dnes:
 • 1201prečítania včera:
 • 14227prečítania posledný týždeň:
 • 646933návštevníkov:
 • 377návštevníkov dnes:
 • 456návštevníkov včera:
 • 3914návštevníkov posledný týždeň:
 • 415Návštevníkov denne:
 • 10Teraz ONLINE:

Dúbravka má viac prváčikov

Mestská časť Bratislava – Dúbravka ako zriaďovateľ štyroch základných škôl zapisovala počas apríla deti do prvého ročníka. Po zápisoch kontrolovala údaje a všetky zapísané deti.
„Dokopy bude v novom školskom roku v Dúbravke 375 prváčikov. Čo je viac ako tento školský rok,“ hovorí prednosta úradu Rastislav Bagar.
Dúbravka má štyri základné školy, ktoré zriaďuje mestská časť a štyri, ktoré patria iným zriaďovateľom –špeciálna, dve súkromné a britská.
Miestne zastupiteľstvo určilo v roku 2004 školské obvody jednotlivých škôl, upravovalo ich v roku 2015. Podľa ulíc a trvalého bydliska tak patria obyvatelia k jednotlivým školským obvodom – školám.
Rodič mohol zapísať dieťa na ktorúkoľvek základnú školu. Školy však musia prioritne prijímať žiakov podľa školských obvodov. O prijatí dieťaťa rozhoduje riaditeľ.
Počty prvákov v jednotlivých školách v Dúbravke zapísaných na školský rok 2017/2018:
ZŠ Beňovského: 68
ZŠ Nejedlého: 94
ZŠ Pri kríži: 111
ZŠ Sokolíkova: 102

Školské obvody:
1. obvod – Základná škola Pri kríži
Brižitská, Cabanova, Čiernohorská, Fedákova, Gallayova, Homolova, Jadranská, Kajerka, Karola Adlera, Kristy Bendovej, Martina Granca, Novodvorská, Ožvoldíkova, Pekníkova, Pod záhradami, Popovova, Pri kríži, Repašského, Štepná, Tranovského, Žatevná
2. obvod – Základná škola Nejedlého
Agátová, Dražická, Dúbravčická, Drobného, Kpt. Rašu, Lysákova, Na vrátkach, Nejedlého, Pri hrubej lúke, Saratovská, Sekurisova, Trhová, Ušiakova
3. obvod – Základná škola Sokolikova
Bezekova, Bujnákova, Galbavého, Jura Hronca, Chrobákova, Jána Valašťana Dolinského, K horánskej studni, Klimkovičova, Koprivnická, Kudlákova, Oskorušová, Pántikova, Plachého, Považanova, Sokolíkova, Strmé sady, Strmý bok, Švantnerova, Talichova, Tavarikova osada, Tulipánová, Vendelínska, Záhradkárska
4. obvod – Základná škola Beňovského
Bagarova, Batkova, Bazovského, Beňovského, Bilíkova, Bošániho, Bullova, Červeňákova, Damborského, Hanulova, Harmincova, Húščavova, Janka Alexyho, Landauova, Lipského, Ľuda Zúbka, M. Sch. Trnavského, Nemčíkova, Polianky, Pri štadióne, Violy Valachovej

Spat

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com