Posledná aktualizácia

 • 16 február, 2019

počítadlo návštev

 • 3409298prečítania:
 • 724Prečítania dnes:
 • 1906prečítania včera:
 • 16145prečítania posledný týždeň:
 • 660289návštevníkov:
 • 204návštevníkov dnes:
 • 451návštevníkov včera:
 • 3380návštevníkov posledný týždeň:
 • 419Návštevníkov denne:
 • 14Teraz ONLINE:

EP vyzýva na spoločný boj proti epidémiám HIV, tuberkulózy a hepatitídy typu C

bezplatné testy na HIV a rýchlejšia diagnostika

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png riešenie rastúcej antimikrobiálnej rezistencie

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png konzistentný prístup k boju proti vírusovej hepatitíde v celej EÚ

Poslanci v stredajšom uznesení vyzvali Komisiu na prijatie konkrétnych opatrení a dlhodobých programov na boj proti rastúcemu počtu prípadov nákazy HIV, tuberkulózou a vírusovou hepatitídou.

Parlament vyzval Európsku komisiu a členské štáty na zavedenie celoúniových harmonizovaných programov dohľadu nad infekciami, ktoré by včas odhalili ohniská nákazy vírusovou hepatitídou, tuberkulózou a HIV, zhodnotili trendy v ich výskyte, poskytli odhady záťaží spojených s ochoreniami a v reálnom čase sledovali postupnosť diagnózy, liečby a starostlivosti.

Nakoľko HIV je naďalej prenosným ochorením s najväčšou spoločenskou stigmou, Komisia a členské štáty by podľa poslancov mali uľahčiť prístup ním postihnutých pacientov k inovatívnym liečebným metódam a zintenzívniť boj proti spoločenskej stigmatizácii. Parlament tiež vyzval členské štáty, aby v snahe zabezpečiť včasné odhalenie prípadov nakazenia nespoplatňovali testy na HIV.

Tuberkulóza, ktorá je najčastejšou príčinou úmrtia osôb s HIV, sa v globalizovanom svete s rastúcou mobilitou obyvateľstva stala vážnou cezhraničnou hrozbou, konštatuje uznesenie. Celosvetovo sa počet ľudí nakazených tuberkulózou v roku 2014 zvýšil už tretí rok po sebe.

Parlament tiež zdôraznil dôležitosť boja proti rastúcej antimikrobiálnej rezistencii a vyzval lídrov členských štátov na spoločný postup pri zavádzaní cezhraničných opatrení zameraných na prevenciu.

Viac než 90% pacientov s hepatitídou typu C nemá po nakazení žiadne príznaky choroby a v členských štátoch neexistuje žiaden jednotný protokol pre skríning, konštatuje uznesenie. Údaje o postihnutých osobách tak môžu byť podhodnotené, varujú poslanci.

Komisia by preto podľa poslancov mala iniciovať plán, ktorý by viedol k štandardizácii skríningových, testovacích a liečebných protokolov. Cieľom by malo byť na odstránenie hepatitídy typu C v EÚ do roku 2030, uvádza sa v uznesení.

Reakcie slovenských poslancov

„Infekčné ochorenia sú vážnym problémom a jedným zo záverov Bratislavského samitu bola iniciatíva spoločne riešiť tento alarmujúci stav. Životný štýl mnohých Európanov je v rozpore s biblickými princípmi. Manželská vernosť ako základ rodinného života dokáže priniesť veľa dobrého aj pre celú spoločnosť,‟ uviedol poslanec Branislav Škripek (ECR, SK).

„V posledných desaťročiach sa podarilo v Európe zastaviť, alebo úplne obmedziť šírenie najnebezpečnejších nákazlivých chorôb. Musíme pokračovať v prevencii, najmä v prostredí vylúčených a sociálne marginalizovaných komunitách, ktoré sa nachádzajú aj na Slovensku,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

„Boj proti vírusovým a infekčným ochoreniam bude úspešný len vtedy, pokiaľ naše úsilie budeme smerovať k dostatočnej prevencii a podpore výskumu liekov a vakcín. Najdôležitejšia je však prevencia, ktorá vychádza nielen zo správnej životosprávy a hygieny, ale hlavne zo zodpovedného prístupu,‟ uviedla poslankyňa Anna Záborská (EPP, SK).

Súvislosti

V roku 2015 nahlásilo 31 krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (členské štáty EÚ a Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) takmer 30.000 novo diagnostikovaných prípadov infekcie vírusom HIV. Podľa odhadov ochorelo v európskom regióne na multirezistentnú tuberkulózu (MDR-TB) 120.000 ľudí. Vírusová hepatitída (hepatitída typu C) je pre verejné zdravie jednou z celosvetovo najvážnejších hrozieb.

Podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) jeden zo siedmich ľudí s HIV nepozná svoj sérologický stav, pričom odhadovaný priemerný čas od nakazenia HIV po stanovenie diagnózy je štyri roky.

Z celkového počtu 10 miliónov úmrtí, ktoré by do roku 2050 mohli byť každoročne spojené s rezistenciou voči liekom, bude pravdepodobne približne štvrtina spôsobená rezistentnými kmeňmi tuberkulózy.

Postup: Otázka na ústne zodpovedanie Komisii s rozpravou a uznesením

Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie

Spat

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com