Posledná aktualizácia

 • 18 január, 2019

počítadlo návštev

 • 3354309prečítania:
 • 1001Prečítania dnes:
 • 2098prečítania včera:
 • 12374prečítania posledný týždeň:
 • 647960návštevníkov:
 • 317návštevníkov dnes:
 • 647návštevníkov včera:
 • 4090návštevníkov posledný týždeň:
 • 440Návštevníkov denne:
 • 12Teraz ONLINE:

EP žiada reformu súdnictva v Albánsku a fungujúci právny štát v Bosne a Hercegovine

Európsky parlament v stredu schválil dve nelegislatívne uznesenia, ktoré hodnotia reformné úsilie Albánska a Bosny a Hercegoviny za rok 2016. Albánsko by podľa poslancov malo urýchliť reformu súdnictva, ktorá je kľúčová pre začatie prístupových rokovaní krajiny s EÚ. Bosnu a Hercegovinu poslanci vyzvali na prekonanie etnických a politických sporov a využitie procesu posudzovania jej žiadosti o pristúpenie k EÚ na preukázanie funkčnosti a jednoty krajiny.

Albánsko

„Albánsko je od leta 2014 kandidátskou krajinou na pristúpenie k EÚ a od tohto momentu dosahuje neustály pokrok. Prijatie rozsiahlej súdnej reformy je míľnikom na ceste Albánska k pristúpeniu k EÚ a začlenenie sa medzi moderné krajiny. Obmedzenie korupcie a organizovaného zločinu je nevyhnutné pre každodenný život v Albánsku. Napriek tomu by sme však nemali zas a znovu odkladať rozhodnutie o začatí prístupových rokovaní,‟ uviedol spravodajca uznesenia Knut Fleckenstein (S&D, DE).

Parlament privítal pokrok Albánska v reformách súvisiacich s EÚ a pokračujúce úsilie Tirany zamerané na hĺbkovú reformu súdnictva v krajine. Vylúčenie páchateľov trestných činov z verejných funkcií, ochrana oznamovateľov korupcie a plány na zavedenie opätovného hodnotenia a preverovania sudcov, prokurátorov a právnych poradcov sú podľa poslancov krokmi správnym smerom. Plénum však stále znepokojuje selektívne uplatňovanie spravodlivosti v krajine, korupcia, celková dĺžka súdnych konaní a politické zasahovanie do vyšetrovania a súdnych prípadov.

Uznesenie k dosiahnutému pokroku Albánska, ktoré poslanci schválili pomerom hlasov 546 (za): 85 (proti): 62 (zdržalo sa hlasovania), zdôrazňuje, že hmatateľný pokrok pri zavádzaní komplexnej reformy súdnictva a zintenzívnení boja proti organizovanému zločinu a korupcii, ako aj usporiadanie slobodných a spravodlivých volieb v júni 2017, budú kľúčové pre napredovanie procesu pristúpenia krajiny k EÚ a začatie prístupových rokovaní.

Bosna a Hercegovina

„Rok 2016 bol pre Bosnu a Hercegovinu obzvlášť pozitívny, keďže krajina vo februári predložila oficiálnu žiadosť o pristúpenie k EÚ a v decembri jej Komisia zaslala s tým súvisiaci dotazník. Bol dosiahnutý značný pokrok a veľmi dúfame, že Komisia čoskoro oznámi, že Bosna a Hercegovina získala štatút kandidátskej krajiny. Musíme povzbudiť miestne orgány, aby zotrvali na ceste reforiem, pre ktorú sa rozhodli v roku 2015 tak, aby sa Bosna a Hercegovina mohla stať efektívnou, inkluzívnou a demokratickou krajinou založenou na princípoch právneho štátu,‟ uviedol spravodajca uznesenia Cristian Dan Preda (EPP, RO).

Parlament zdôraznil, že EÚ je odhodlaná naďalej podporovať perspektívu členstva Bosny a Hercegoviny v Únii, jej územnú celistvosť a jednotu. Poslanci vyzvali orgány krajiny na všetkých úrovniach, aby využili proces posudzovania ich žiadosti o členstvo v EÚ a dokázali, že Bosna a Hercegovina je funkčným štátom. Snahy vlády Republiky srbskej o vytvorenie paralelných komunikačných kanálov s Komisiou považujú poslanci za neprijateľné.

Parlament vyzval Bosnu a Hercegovinu na zachovanie súčasného tempa reforiem s cieľom pretvoriť krajinu na efektívny a funkčný štát založený na zásadách právneho štátu, ktorý zaručuje rovnosť a demokratické zastúpenie všetkých štátotvorných národov a občanov.

Uznesenie, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 496 (za): 132 (proti): 67 (zdržalo sa hlasovania), tiež vyjadruje poľutovanie nad tým, že deklarovaný politický záväzok boja proti korupcii nepriniesol konkrétne výsledky. Poslanci zdôraznili potrebu účinnej kontroly financovania politických strán a volebných kampaní, transparentného zamestnávania vo verejnom sektore a odstránenie korupcie pri verejnom obstarávaní.

Reakcie slovenských poslancov

„Obe krajiny napredujú v eurointegrácii svojim tempom. Je dôležité vyjadriť podporu tomuto procesu a v oboch prípadoch sa zamerať na plnenie reforiem. V Albánsku dúfame v otvorenie prístupových rokovaní, ostáva pred nimi implementácia justičnej a volebnej reformy podľa odporúčaní OBSE. V BaH sa treba sústrediť na reformnú agendu,‟ uviedol poslanec Eduard Kukan (EPP, SK).

„Popri riešení iných geopolitických výziev nesmie Európa zabúdať na región Balkánu, ktorý je osobitne citlivý. Stabilitu a bezpečnosť v týchto krajinách môžeme udržať len pokračovaním spolupráce a implementovaním európskych štandardov,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Typ dokumentov: Nelegislatívne uznesenia (2x)

Spat

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com