Posledná aktualizácia

 • 17 október, 2018

počítadlo návštev

 • 3187338prečítania:
 • 11Prečítania dnes:
 • 1556prečítania včera:
 • 12064prečítania posledný týždeň:
 • 612344návštevníkov:
 • 9návštevníkov dnes:
 • 442návštevníkov včera:
 • 3520návštevníkov posledný týždeň:
 • 370Návštevníkov denne:
 • 7Teraz ONLINE:

EP zriadil osobitný výbor, ktorý má odhaliť nedostatky v boji proti terorizmu

preskúmanie protiteroristických opatrení

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png odhalenie nedostatkov cezhraničnej spolupráce a výmeny informácií

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png hodnotenie dopadov protiteroristických opatrení na základné práva

Poslanci vo štvrtok rozhodli o zriadení osobitného výboru EP s dvanásťmesačným mandátom, ktorý by mal pomôcť vyriešiť legislatívne a praktické nedostatky boja proti terorizmu v EÚ.

Osobitný výbor preskúma a vyhodnotí rozsah teroristickej hrozby na európskom území. Mal by tiež identifikovať a analyzovať potenciálne chyby a zlyhania, ktoré umožnili uskutočnenie nedávnych teroristických útokov v členských štátoch EÚ.

Výbor bude skúmať najmä:

· vykonávanie existujúcich opatrení v oblasti ochrany vonkajších hraníc,

· nedostatky pri výmene informácií z oblasti súdnictva, presadzovania práva a spravodajských služieb medzi členskými štátmi,

· interoperabilitu európskych databáz na výmenu informácií,

· vplyv právnych predpisov EÚ v oblasti boja proti terorizmu na základné práva,

· radikalizáciu a účinnosť programov deradikalizácie,

· pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu – vrátane jeho prepojenia s organizovaným zločinom,

· osvedčené postupy v oblasti ochrany ľahkých cieľov a kritickej infraštruktúry, napríklad letísk a železničných staníc.

Súvislosti

Osobitný výbor bude mať tridsať členov z radov poslancov a mandát na dvanásť mesiacov, ktorý však môže byť predĺžený. Mandát začne plynúť dňom ustanovujúceho zasadnutia výboru.

Výbor predloží priebežnú a konečnú správu, ktoré by mali obsahovať vecné zistenia a odporúčania do budúcnosti.

Súčasťou práce výboru bude organizácia návštev a vypočutí ďalších inštitúcií EÚ, relevantných agentúr, vnútroštátnych parlamentov a vlád členských štátov a tretích krajín, orgánov činných v trestnom konaní, spravodajských služieb, súdov a úradníkov so súdnou právomocou a organizácií pomáhajúcim obetiam terorizmu.

Z dôvodu citlivej povahy informácií, ktorými sa bude výbor zaoberať, by mali niektoré jeho zasadnutia prebiehať za zatvorenými dverami.

Parlament schválil mandát osobitného výboru pomerom hlasov 527 (za): 73 (proti): 36 (zdržalo sa hlasovania).

Reakcie slovenských poslancov

„Hrozba terorizmu sa týka všetkých členských štátov Európskej únie. Musíme proti nej bojovať spoločne. Naše tajné služby a bezpečnostné orgány musia viac spolupracovať pri prevencii a odhaľovaní potencionálnych útočníkov a ich krycích štruktúr,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Postup: Zriadenie osobitného výboru EP

Typ dokumentu: Rozhodnutie

Spat

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com