Posledná aktualizácia

 • 16 október, 2018

počítadlo návštev

 • 3186027prečítania:
 • 256Prečítania dnes:
 • 1992prečítania včera:
 • 12211prečítania posledný týždeň:
 • 611983návštevníkov:
 • 90návštevníkov dnes:
 • 561návštevníkov včera:
 • 3602návštevníkov posledný týždeň:
 • 372Návštevníkov denne:
 • 9Teraz ONLINE:

Eurofondy na odborné vzdelávanie

Župní poslanci na svojom minulotýždňovom pracovnom zasadnutí schválili predloženie žiadostí o eurofondy pri rekonštrukcii štyroch župných Centier odborného vzdelávania a prípravy. Celkový rozpočet je viac ako 13 mil. eur a spolufinancovanie župy bude na úrovni piatich percent.

„COVP je zodpovedné za prípravu odborníkov na základe požiadaviek firiem a nových trendov v technológiách príslušných odborov. Ambíciou projektov rekonštrukcie a investičnej podpory nie je len zníženie počtu absolventov s vedomosťami a zručnosťami nekorešpondujúcimi s požiadavkami trhu práce, ale kontinuálne budovanie trhu práce s ponukou kvalifikovaných odborníkov v odbore s pozitívnym efektom na konkurencieschopnosť regiónu a novú generáciu odborných kapacít. Dôležitou úlohou projektov je podporiť materiálno-technické zázemie pre zabezpečenie celoživotného vzdelávania a rekvalifikačných kurzov, v spolupráci so zamestnávateľmi pripravovať učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej prípravy a preškoľovať ich na nové technológie. Koncom februára podá župa na ministerstvo pôdohospodárstva žiadosti o európske prostriedky a našou snahou je, aby sa dnešní ôsmaci už učili v nových centrách. Rátame teda s ich spustením v školskom roku 2018/2019,“ vyjadril sa bratislavský župan Pavol Frešo.

Poslanci župného zastupiteľstva schválili na svojom minulotýždňovom pracovnom zasadnutí aj štyri žiadosti, ktorými sa Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl, bude uchádzať o podporu rekonštrukcie štyroch Centier odborného vzdelávania a prípravy v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020.

Zrekonštruované a zároveň lepšie materiálovo technicky vybavené tak bude Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť potravinárstva Farského 9, Bratislava, Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinická 1, takisto v Bratislave, do tretice to bude Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka v Ivanke pri Dunaji a štvrtým zrekonštruovaným bude Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť stavebníctva, Ivanská cesta 21, Bratislava.

Všetky štyri projekty sú zamerané na vytvorenie takých priestorových a technických podmienok pre odborné vzdelávanie, ktoré umožní väčšiemu počtu žiakov COVP absolvovať prax v prostredí porovnateľnému so súkromným sektorom s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa. Zmenou súčasného stavu umožníme väčšiemu počtu žiakov prístup k novým moderným priestorom praktického vyučovania. Vytvorením nových odborných učební zároveň projekt odstráni medzeru medzi vzdelávaním a odbornou prípravou a potrebou zamestnávateľov, čím zlepší podmienky pre uplatnenie absolventov odborného vzdelávania a prípravy na trhu práce.

V školskom roku 2016/17 zriaďuje Bratislavský samosprávny kraj 56 stredných škôl, z toho je 14 gymnázií, 35 stredných odborných škôl, 3 spojené školy, 2 konzervatóriá, 2 jazykové školy. Na stredných odborných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK je v aktuálnom školskom roku už 8 centier odborného vzdelávania. V kraji tiež pôsobí COVP v pôsobnosti súkromného zriaďovateľa – Centrum odborného vzdelávania a prípravy pri Súkromnej strednej umeleckej škole dizajnu, Ivanská cesta 21, Bratislava, a COVP pri SSOŠ automobilovej Duálna akadémia, Jána Jonáša 5, Bratislava pre oblasť automobilového priemyslu, ktoré je od 1. 9. 2016 v zriaďovateľskej pôsobnosti Záujmového združenia právnických osôb Duálna akadémia. Spoluzriaďovateľom Duálnej akadémie je Bratislavský samosprávny kraj.

Spat

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com