POZVÁNKA - Dúbravské hody od piatka 21.9.2018 do nedele 23.9.2018.Stánky s občerstvením, kolotoče, hudba, bohatý kultúrny program a sprievodné podujatia. Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Dúbravka sa bude konať dňa 25. septembra 2018 (utorok) o 15.00 hod. v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej 12.

Posledná aktualizácia

 • 21 september, 2018

počítadlo návštev

 • 3142779prečítania:
 • 40Prečítania dnes:
 • 2377prečítania včera:
 • 10310prečítania posledný týždeň:
 • 601660návštevníkov:
 • 15návštevníkov dnes:
 • 532návštevníkov včera:
 • 3182návštevníkov posledný týždeň:
 • 430Návštevníkov denne:
 • 6Teraz ONLINE:

Európsky parlament schválil nové zloženie svojich stálych výborov, pre slovenských poslancov sa nič nemení

Európsky parlament po zvolení svojho predsedu, podpredsedov a kvestorov schválil vo štvrtok aj nové zloženie všetkých svojich dvadsiatich dvoch stálych výborov. Členstvo slovenských poslancov v stálych výboroch ostáva nezmenené.

Počet poslancov z jednotlivých politických skupín vo výboroch musí v čo najväčšej možnej miere odrážať politické zloženie samotného Európskeho parlamentu.

Návrh zloženia jednotlivých stálych výborov plénum schválilo s jedinou zmenou: poslanca Charlesa Tannocka (ECR, UK) nahradí v Podvýbore pre ľudské práva (DROI) poslanec Amjad Bashir (ECR, UK).

Každý výbor si na svojom najbližšom zasadnutí zvolí na nasledujúce dva a pol ročné obdobie predsedu a nie viac ako štyroch podpredsedov.

Zaradenie slovenských poslancov do stálych výborov ostáva nezmenené

Pál Csáky (EPP, SK)

• Výbor pre petície (PETI)

Monika Flašíková Beňová (S&D, SK)

• Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE)

Eduard Kukan (EPP, SK)

• Výbor pre zahraničné veci (AFET)

• Podvýbor pre bezpečnosť a obranu (SEDE)

Vladimír Maňka (S&D, SK)

• Výbor pre rozpočet

Miroslav Mikolášik (EPP, SK)

• Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI)

• Podvýbor pre ľudské práva (DROI)

József Nagy (EPP, SK)

• Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE)

Branislav Škripek (ECR, SK)

• Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE)

Monika Smolková (S&D, SK)

• Výbor pre regionálny rozvoj (REGI)

Ivan Štefanec (EPP, SK)

• Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO)

Richard Sulík (ECR, SK)

• Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO)

Anna Záborská (EPP, SK)

• Výbor pre rozvoj (DEVE)

• Výbor pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE)

• Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť (FEMM)

Boris Zala (S&D, SK)

• Výbor pre zahraničné veci (AFET)

Jana Žitňanská (ECR, SK)

• Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL)

• Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť (FEMM)

Medziparlamentné delegácie, osobitné a vyšetrovacie výbory a náhradníci

Štvrtkové hlasovanie pléna sa netýka členstva poslancov v medziparlamentných delegáciách, osobitných či vyšetrovacích výboroch, ktoré zostáva nezmenené.

Vymenovanie stálych náhradníkov pre jednotlivé výbory – v počte neprevyšujúcom počet stálych členov v danom výbore – je plne v kompetencii politických skupín a nezaradených poslancov. Menovanie stálych náhradníkov teda nepodlieha schváleniu v pléne.

Spat

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com