Posledná aktualizácia

 • 8 december, 2018

počítadlo návštev

 • 3288744prečítania:
 • 215Prečítania dnes:
 • 1685prečítania včera:
 • 20547prečítania posledný týždeň:
 • 632949návštevníkov:
 • 123návštevníkov dnes:
 • 530návštevníkov včera:
 • 3220návštevníkov posledný týždeň:
 • 474Návštevníkov denne:
 • 8Teraz ONLINE:

Evidujeme vyše 700 žiadostí o dotácie v oblasti kultúry

Jedinečný projekt poskytovania dotácií z rozpočtu Bratislavskej župy v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy sa stal už pevnou súčasťou podpory umeleckého a kultúrneho života v kraji. Svedčí o tom niekoľko stoviek projektov, ktoré žiadatelia predložili spolu so žiadosťami o grant.
„Naša dotačná schéma je na Slovensku unikátom. Jednak rozmanitosťou podporovaných projektov, ale aj systémom vyhodnocovania žiadostí, kedy každá jedna prechádza posudzovaním nezávislých odborných hodnotiteľov. Stovky žiadostí na podporu z dotačnej schémy pre kultúru, ktorá bola pred dvomi rokmi našim pilotným projektom, svedčí o zmysluplnosti, správnosti a odbornosti nášho grantového programu. Aj vďaka tomu môžeme rozvíjať kultúru a prinášať ju obyvateľom a návštevníkom nášho regiónu,“ uviedol predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Župa dnes vo svojom systéme, ktorého uzávierka bola 22. decembra 2016, eviduje 748 projektov a žiadostí o poskytnutie grantu na podporu kultúry. Celková žiadaná suma je 6 525 356,21 €.
„V týchto dňoch prebieha kontrola podaných žiadostí. Už dnes vieme, že v systéme evidujeme aj žiadosti, ktoré budeme musieť kvôli formálnym nezrovnalostiam vylúčiť. Tie žiadosti, ktoré splnia formálne kritériá, potom posúdi odborná hodnotiaca komisia zložená z nezávislých hodnotiteľov a členov čestnej Rady BSK pre kultúru a umenie (spolu 18 odborníkov). Všetky hodnotenia budú zverejnené,“ povedala Zuzana Šajgalíková, riaditeľka Odboru cestovného ruchu a kultúry BSK.
BSK v roku 2017 podporí projekty v oblasti kultúry v celkovej výške 898 560 €. Úhrnná výška dotácií poskytnutá jednému žiadateľova v jednom rozpočtovom roku nesmie prekročiť sumu 20 tisíc €.
22. decembra 2016 bola uzávierka žiadostí aj na podporu projektov v oblasti turizmu. Do 11. januára 2017 sú stále otvorené výzvy na predkladanie projektov na podporu rozvoja vidieka a športu a mládeže.
Všetky potrebné informácie sú zverejnené aj na stránke www.brds.sk.

Spat

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com