Posledná aktualizácia

 • 16 január, 2019

počítadlo návštev

 • 3350839prečítania:
 • 968Prečítania dnes:
 • 1201prečítania včera:
 • 14160prečítania posledný týždeň:
 • 646924návštevníkov:
 • 368návštevníkov dnes:
 • 456návštevníkov včera:
 • 3905návštevníkov posledný týždeň:
 • 415Návštevníkov denne:
 • 8Teraz ONLINE:

Menej obmedzení pri sledovaní online filmov v zahraničí

Prístup k predplatenému online obsahu pri dočasnom pobyte v inom štáte EÚ.

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png Kontrola trvalého pobytu s cieľom zamedziť porušovaniu autorských práv.

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png Záruky ochrany údajov a súkromia užívateľov.

Európsky parlament vo štvrtok schválil nariadenie, ktoré občanom EÚ zabezpečí prístup k nimi predplateným online filmom a seriálom aj počas ich dočasného pobytu v inom členskom štáte Únie.

Obyvatelia EÚ často nemajú pri návšteve iného členského štátu Únie prístup k službám online obsahu, napríklad filmom, seriálom, hudbe, hrám či prenosom športových zápasov, ktoré si predplatili v domovskej krajine EÚ.

Nové pravidlá odstránia tieto obmedzenia tak, aby mohli občania EÚ na dovolenke, pracovnej ceste či na študijnom pobyte v inom členskom štáte využívať svoj doma predplatený audiovizuálny obsah poskytovaný online službami, akými sú napríklad Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Spotify či Deezer.

„Európski občania čakali na tieto nové pravidlá, ktoré predstavujú krok smerom k spoločnému digitálnemu trhu. Nové pravidlá zvyšujú mobilitu a európskym užívateľom úspešne ponúkajú prenosnosť online obsahu bez zásahu do autorských práv,‟ uviedol spravodajca Jean-Marie Cavada (ALDE, FR).

Plénum podporilo text nariadenia, ktorý je výsledkom dohody vyjednávačov Európskeho parlamentu a Rady (ministrov) EÚ z februára 2017, pomerom hlasov 586 (za): 34 (proti): 8 (zdržalo sa hlasovania).

Kontrola pobytu a ochrana údajov

Poskytovatelia online obsahových služieb budú môcť použiť „primerané a účinné prostriedky‟ na overenie, či sa predplatiteľ ich služieb natrvalo nepresťahoval do iného členského štátu Únie, a teda či nedochádza k porušeniu licencií na autorské práva. Medzi prípustné prostriedky overenia bude patriť preukaz totožnosti, platobné údaje – napríklad číslo platobnej karty, verejne dostupné informácie o úhrade miestnych daní, fakturačná alebo poštová adresa predplatiteľa, ako aj kontrola IP adresy účastníka.

Poskytovatelia služieb musia zabezpečiť, že osobné údaje budú spracúvané iba v nevyhnutnom rozsahu a že – najmä v súvislosti s kontrolami IP adries – budú dostatočne chránené.

Nové pravidlá sa budú vzťahovať iba na spoplatnené online služby. Poskytovatelia bezplatných internetových služieb však získajú možnosť rozšíriť prístup k svojmu obsahu na celú Úniu za predpokladu, že splnia požiadavky týkajúce sa overovania členského štátu bydliska svojich klientov.

Reakcie slovenských poslancov

„Je správne, aby ľudia cestujúci v rámci EÚ mali prístup k digitálnemu obsahu, ktorý si doma zakúpili. Spolu s ukončením nezmyselných poplatkov za roaming, ide o ďalšie pozitívne opatrenie, z ktorého budú mať úžitok všetci občania členských krajín. Nemali by sme však zabúdať na digitálnu bezpečnosť,‟ uviedol poslanec Branislav Škripek (ECR, SK).

„Voľný pohyb dát v rámci Európskej únie je hlavným predpokladom pre vybudovanie funkčného jednotného digitálneho trhu, ktorý umožní vznik nových odvetví ekonomiky a vytvorí desaťtisíce pracovných miest. Dnes sme urobili dôležitý krok k zaisteniu budúcnosti Európy a Slovenska,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Ďalší postup

Text nového nariadenia musí po Európskom parlamente schváliť v rovnakom znení aj Rada (ministrov) EÚ. Po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ budú mať členské štáty deväť mesiacov na prijatie potrebných opatrení. Následne sa nové pravidlá stanú účinnými.

Súvislosti

Podľa údajov Komisie za rok 2016 využívalo internet na sťahovanie hier, obrázkov, filmov alebo hudby 55,8% obyvateľov SR. Priemer EÚ bol 64%. Mnohí z týchto užívateľov očakávajú, že budú mať prístup k nimi predplatenému obsahu aj pri cestách mimo ich domovský členský štát v rámci EÚ.

Počet užívateľov online obsahu by mal podľa očakávaní rásť, nakoľko 15. júna dôjde k zrušeniu roamingových poplatkov, a teda ceny prístupu na internet prostredníctvom mobilných zariadení sa v zahraniční v rámci EÚ znížia.

Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní

Typ dokumentu: Nariadenie

Twitter: #portability

Spat

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com