V júli a v auguste je premiérové vysielanie Dúbravskej televízie v utorok

Posledná aktualizácia

 • 14 august, 2018

počítadlo návštev

 • 3077871prečítania:
 • 622Prečítania dnes:
 • 3988prečítania včera:
 • 16002prečítania posledný týždeň:
 • 585289návštevníkov:
 • 239návštevníkov dnes:
 • 531návštevníkov včera:
 • 3743návštevníkov posledný týždeň:
 • 446Návštevníkov denne:
 • 10Teraz ONLINE:

o informovanie obyvateľov Dúbravky, aby do kontajnerov na veľkoobjemný odpad nevhadzovali odpadové pneumatiky

Dobrý deň,

Prosím o informovanie obyvateľov Dúbravky, aby do kontajnerov na veľkoobjemný odpad nevhadzovali odpadové pneumatiky nakoľko
konečný používateľ pneumatiky je povinný postupovať podľa § 72 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a odpadovú pneumatiku odovzdať
distribútorovi pneumatík – pneuservis, predajne pneumatík. Dodávateľ služby spoločnosť FCC Slovensko, s.r.o. nie je z tohto dôvodu povinná
odpadovú pneumatiku prijať.
Za nedodržanie ustanovenia § 72 zákona o odpadoch môže obec riešiť túto vec ako priestupok podľa § 115 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch a
uložiť pokutu do 1500 eur osobe ktorá nedodržiava toto ustanovenie. V prípade ak distribútor pneumatík odmietne prevziať odpadovú pneumatiku od
konečného používateľa bezplatne alebo bude viazať prevzatie odpadovej pneumatiky kúpou novej alebo kúpou iného tovaru kontaktujte
Miestny úrad Bratislava-Dúbravka, oddelenie životného prostredia a uveďte názov prevádzky, dátum, prípadne meno osoby ktorá odmietla prevziať
odpadové pneumatiky. Distribútor pneumatík, ak nemá dostatočné skladové kapacity na okamžité prevzatie odpadovej pneumatiky je povinný
s konečným používateľom odpadovej pneumatiky dojednať náhradný čas a spôsob prevzatia odpadovej pneumatiky.
Distribútor pneumatík je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky,
ktorá poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu; za distribútora
pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja.
Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadovej pneumatiky distribútorom pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na
kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru.
Ďakujem.

S pozdravom,
Mgr. Matej B L A Ž E J
Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia
Miestny úrad MČ Bratislava – Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
Email: blazej@dubravka.sk
Tel. č. :02/60101157

Spat

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com