Posledná aktualizácia

 • 17 október, 2018

počítadlo návštev

 • 3187451prečítania:
 • 124Prečítania dnes:
 • 1556prečítania včera:
 • 12177prečítania posledný týždeň:
 • 612366návštevníkov:
 • 31návštevníkov dnes:
 • 442návštevníkov včera:
 • 3542návštevníkov posledný týždeň:
 • 370Návštevníkov denne:
 • 6Teraz ONLINE:

Obstarávanie technológií sa ruší

Zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja, župní poslanci, zástupcovia Divadla Aréna ako aj členovia pracovnej skupiny a výrobného výboru na prípravu rekonštrukcie Divadla Aréna na dnešnom pracovnom stretnutí našli konsenzus v otázke verejného obstarávania na koncové zariadenia, ktoré sa rozhodli zrušiť.
„Pri rekonštrukcii divadla Aréna nejde o odstránenie havarijného stavu, ale o pozdvihnutie technickej úrovne divadla na svetovú špičku. S poslancami župy, ako aj s riaditeľom divadla Aréna Jurajom Kukurom, sme sa zhodli v tom, že sa súťaž zruší a spolu rýchlo nájdeme taký postup, aby projekt pokračoval a rekonštrukcia sa uskutočnila. Divadlo Aréna si zaslúži špičkovú úroveň po všetkých stránkach, ktorú však môžeme zabezpečiť len v prípade totálnej zhody s poslancami aj s divadlom a jeho odborníkmi,“ objasnil predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

Na dnešnom pracovnom stretnutí o procese verejného obstarávania rekonštrukcie Divadla Aréna sa zúčastnili poslanci Zastupiteľstva BSK, členovia pracovnej skupiny a výrobného výboru ako aj zástupcovia župy a Divadla Aréna. Výsledkom diskusie je vzájomná zhoda v pokračovaní rekonštrukcie Divadla Aréna ako aj v tom, že prebiehajúce verejné obstarávanie na technológiu sa zruší. Dnešná diskusia je začiatkom konsenzuálneho hľadania možností rekonštrukcie Divadla Aréna, ktoré vzídu z ďalších pracovných stretnutí, ale aj z pracovných zasadnutí Zastupiteľstva BSK.

Spat

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com