Posledná aktualizácia

 • 17 februára, 2018

počítadlo návštev

 • 2657200prečítania:
 • 1521Prečítania dnes:
 • 3907prečítania včera:
 • 19381prečítania posledný týždeň:
 • 496591návštevníkov:
 • 309návštevníkov dnes:
 • 504návštevníkov včera:
 • 3532návštevníkov posledný týždeň:
 • 466Návštevníkov denne:
 • 25Teraz ONLINE:

Policajti vykonajú zajtra osobitnú kontrolu s účasťou pracovníkov Červeného kríža

V priebehu zajtrajšieho dňa v čase od 14.00 hod do 18.00 hod vykonajú policajti Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave celokrajskú preventívnu kontrolu s účasťou pracovníkov Červeného kríža na preverenie úrovne vedomostí vodičov z poskytovania prvej pomoci v súvislosti s cestnou premávkou.

 

V rámci kontroly sa policajti zamerajú na preverenie úrovne vedomostí vodičov z poskytovania prvej pomoci v súvislosti s cestnou premávkou, kontrolu povinnej výbavy najmä obsahu a druhov autolekárničiek, kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholu alebo iných návykových látok vodičmi pred alebo počas vedenia vozidla, kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky nemotorovými účastníkmi, kontrolu dodržiavania ustanovených alebo obmedzených rýchlosti jazdy vozidiel, kontrolu dodržiavania zákazu používania telefónnych prístrojov okrem telefonovania s  použitím systému „voľné ruky“ počas vedenia vozidla, ako aj kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky vodičmi motocyklov a ich spolujazdcami.

 

Cieľom tohto druhu kontroly je pozitívne ovplyvnenie disciplíny účastníkov cestnej premávky, ako aj vývoja dopravnej nehodovosti, koordinácie jednotlivých činností dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.

 

 

 

Spat