POZVÁNKA - 19. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka sa bude konať dňa 26. júna 2018 (utorok) o 15.00 hod. v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej 12.

Posledná aktualizácia

 • 22 jún, 2018

počítadlo návštev

 • 2980049prečítania:
 • 1260Prečítania dnes:
 • 701prečítania včera:
 • 11944prečítania posledný týždeň:
 • 560712návštevníkov:
 • 214návštevníkov dnes:
 • 259návštevníkov včera:
 • 2897návštevníkov posledný týždeň:
 • 589Návštevníkov denne:
 • 10Teraz ONLINE:

Posielate darčeky poštou? Pozor na zakázané predmety

Vianoce a Nový rok sa nezadržateľne blížia a práve počas tohto obdobie zaznamenáva Slovenská pošta zvýšený záujem verejnosti o podaj listových a balíkových zásielok. Nie všetko však môže byť poslané poštou. Napríklad prskavky patria medzi zakázané predmety a bankovky či ceniny sú povolené posielať len v poistených zásielkach. Medzi najčastejšie odhalenými predmetmi v tomto období je pyrotechnika.

 

V zásielkach je zakázané posielať prskavky či zábavnú pyrotechniku, ktoré patria do skupiny Výbušné látky a predmety. Zakázané sú aj omamné a psychotropné látky, jedy, jadrové materiály, rádioaktívne látky, vysoko rizikové chemické látky a podobne. Do zoznamu patria aj živé zvieratá (okrem vybraných druhov hmyzu), ohrozené druhy voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, zásielky, ktorých obsah či úprava môžu ohroziť život alebo zdravie ľudí či poškodiť životné prostredie. Šperky, drahé kovy, bankovky, poštové známky a iné ceniny sú povolené posielať len v poistených zásielkach. Kompletný zoznam vecí, ktoré je zakázané posielať poštou nájdete v poštových podmienkach na webe Slovenskej pošty www.posta.sk .

 

Posielané veci prechádzajú kontrolou skenermi a odhalené zakázané predmety je pošta povinná vylúčiť z prepravy. V prípade, že Slovenská pošta zistí, že v zásielke sa nachádzajú niektoré nepovolené veci , jej povinnosťou je informovať príslušné orgány verejnej správy.

 

 

Predsviatočné obdobie každoročne prináša zvýšený záujem o poštové služby. V tomto čase pravidelne zaznamenávame nárast zásielok v porovnaní s ostatnými mesiacmi v roku. Dôvodom je najmä zvýšený nákup tovarov prostredníctvom internetu a jeho následné doručovanie. Slovenská pošta, a. s., príjme denne v priemere približne jeden milión listových a balíkových zásielok a v predvianočnom období je to takmer 1 100 000 zásielok denne. Podiel na tom má aj nákup tovarov prostredníctvom internetu, posielanie darčekov prostredníctvom pošty, ale aj stále pretrvávajúca tradícia Slovákov zasielania vianočných pozdravov.

Spat