Posledná aktualizácia

 • 16 január, 2019

počítadlo návštev

 • 3350881prečítania:
 • 1010Prečítania dnes:
 • 1201prečítania včera:
 • 14202prečítania posledný týždeň:
 • 646926návštevníkov:
 • 370návštevníkov dnes:
 • 456návštevníkov včera:
 • 3907návštevníkov posledný týždeň:
 • 415Návštevníkov denne:
 • 7Teraz ONLINE:

Poslanci schválili rozšírenie obchodných koncesií pre Ukrajinu

Európsky parlament vo štvrtok podporil uľahčenie prístupu na trh EÚ pre väčšie
množstvo ukrajinských výrobkov s výnimkou niektorých poľnohospodárskych produktov.

Poslanci v legislatívnom uznesení, ktoré upravuje pôvodný
návrh<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=COM:2016:0631:FIN>
Európskej komisie, okrem iného:

[cid:image003.png@01D2DAE2.F873AC00] odmietli rozšírenie preferenčného prístupu na
trh EÚ nad rámec koncesií zakotvených v Dohode o prehĺbenej a komplexnej zóne
voľného obchodu
(DCFTA<https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_150981.pdf>) pre
niektoré produkty, ako paradajky, pšenicu, močovinu či suroviny pre hnojivá,
[cid:image003.png@01D2DAE2.F873AC00] podmienili ďalšie otvorenie trhu EÚ pre
ukrajinské produkty zintenzívnením boja proti korupcii v krajine,
[cid:image003.png@01D2DAE2.F873AC00] rozšírili možnosť požiadať Európsku komisiu o
prešetrenie vplyvu nových opatrení na producentov z EÚ a iniciovanie opatrení na ich
ochranu, ktorú mali mať pôvodne len členské štáty, aj na zástupcov výrobných
odvetví.

„Udelením ďalších dočasných obchodný preferencií chce Európsky parlament podporiť
prebiehajúce reformy [na Ukrajine], posilniť malé a stredné podniky a poskytnúť
potrebný podnet na zintenzívnenie vzájomnej obchodnej výmeny. Dúfam, že tieto
opatrenia posilnia vzájomné vzťahy a poskytnú Ukrajine účinnú pomoc,“ uviedol
spravodajca Jaroslaw Walesa (EPP,
PL)<http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/96774/JAROSLAW_WALESA_home.html>.

Ďalší postup

Parlament po dnešnom hlasovaní čakajú rokovania o konečnom znení nových obchodných
pravidiel s Radou (ministrov) EÚ. Prípadnú dohodu bude musieť pred vstupom do
platnosti Parlament opätovne odobriť.

Fakty

Prehĺbená a komplexná zóna voľného obchodu, ktorá je ako súčasť asociačnej
dohody<http://collections.internetmemory.org/haeu/content/20160313172652/http:/eeas.europa.eu/top_stories/2012/140912_ukraine_en.htm>
s Ukrajinou predbežne účinná od januára 2016, predstavuje základ postupného
zbližovania a vzájomného otvárania trhov EÚ a Ukrajiny, pričom však Únia v procese
znižovania ciel postupuje rýchlejšie. EÚ ponúka Kyjevu ďalšie uľahčenie prístupu na
svoj trh v dôsledku hospodárskych ťažkostí krajiny a v nadväznosti na jej reformné
úsilie.

Kým EÚ je najväčším obchodným partnerom Ukrajiny, tá sa na celkovom obchode Únie
podieľa iba 0,8%. Hodnota dovozu z Ukrajiny predstavovala v roku 2015 sumu 12,7 mld.
eur, export z EÚ na Ukrajinu dosiahol v tom istom roku hodnotu 13,9 mld. eur.

Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), 1. čítanie
Typ dokumentu: Nariadenie
Twitter: #EUTrade

Spat

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com