Posledná aktualizácia

 • 17 október, 2018

počítadlo návštev

 • 3190530prečítania:
 • 1094Prečítania dnes:
 • 2109prečítania včera:
 • 13559prečítania posledný týždeň:
 • 613006návštevníkov:
 • 272návštevníkov dnes:
 • 399návštevníkov včera:
 • 3688návštevníkov posledný týždeň:
 • 367Návštevníkov denne:
 • 7Teraz ONLINE:

Poslanci žiadajú zrýchlenie schvaľovacieho procesu nízkorizikových pesticídov

Nízkorizikové biologické pesticídy, založené napríklad na mikroorganizmoch biologického pôvodu, feromónoch či esenciálnych olejoch, by mohli nahradiť konvenčné prípravky na ochranu rastlín, ktoré majú negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. Parlament preto v stredajšom uznesení vyzval členské štáty, aby neotáľali pri schvaľovaní nízkorizikových alternatív, a požiadal Európsku komisiu, aby predložila návrh na revíziu aktuálnych pravidiel s cieľom urýchliť proces ich autorizácie.

Využívanie tradičných prípravkov na ochranu rastlín je v dôsledku potenciálnych rizík, ktoré predstavujú pre zdravie ľudí, zvierat a životné prostredie, predmetom čoraz intenzívnejšej verejnej diskusie, uvádza sa v nelegislatívnom uznesení. Napriek tomu bolo v Únii schválených iba sedem účinných látok, ktoré sú klasifikované ako nízkorizikové alternatívy konvenčných pesticídov, všíma si schválený text.

Uznesenie poukazuje na neochotu niektorých členských štátov udeliť autorizáciu nízkorizikovým biologickým pesticídom, keďže ich v porovnaní so syntetickými chemickými pesticídmi vnímajú ako nedostatočne účinné. Poslanci tento prístup kritizujú, nakoľko podľa nich neberie do úvahy prínosy alternatívnych pesticídov v oblasti efektívneho využívania zdrojov v ekologickom poľnohospodárstve, ani dodatočné zdravotné a environmentálne náklady spojené s využitím konvenčných prípravkov.

Parlament preto vyzval Komisiu, aby do konca roka 2018 predložila legislatívny návrh, ktorý by urýchlil proces hodnotenia, autorizácie a registrácie nízkorizikových pesticídov biologického pôvodu v EÚ.

Reakcie slovenských poslancov

„Prirodzené biologické pesticídy by mohli do veľkej miery nahradiť dnes používané chemické prípravky na ochranu rastlín, ktoré predstavujú záťaž pre životné prostredie a hrozbu pre zdravie ľudí. Vyzývame Európsku komisiu, aby zjednodušila proces certifikácie a tak urýchlila ich uvádzanie do praxe,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Súvislosti

Nežiaduce rezíduá pesticídov je stále možné nájsť v pôde, vode, či dokonca v niektorých poľnohospodárskych produktoch, uvádza sa v uznesení. Podľa poslancov predstavujú nízkorizikové pesticídy biologického pôvodu reálnu alternatívu k tradičným prípravkom na ochranu rastlín, ktoré môžu pomôcť zvýšiť udržateľnosť poľnohospodárstva.

Pesticídmi biologického pôvodu sa vo všeobecnosti chápu prípravky na ochranu rastlín založené na mikroorganizmoch, rastlinách, chemikáliách biologického pôvodu alebo semiochemikáliách (ako sú feromóny a rôzne esenciálne oleje) a ich vedľajších produktoch.

Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie

Spat

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com