Posledná aktualizácia

 • 16 február, 2019

počítadlo návštev

 • 3409152prečítania:
 • 578Prečítania dnes:
 • 1906prečítania včera:
 • 15999prečítania posledný týždeň:
 • 660265návštevníkov:
 • 180návštevníkov dnes:
 • 451návštevníkov včera:
 • 3356návštevníkov posledný týždeň:
 • 419Návštevníkov denne:
 • 11Teraz ONLINE:

Postupne oživujeme majoliku

Bratislavský samosprávny kraj postupnými krokmi prispieva k oživeniu tradičnej modranskej majoliky. Tá je známa už od sedemnásteho storočia a je pre región súčasťou hmotného kultúrneho dedičstva.
„Modranská majolika spoluvytvára kultúrnu identitu nášho regiónu. Preto je našou morálnou povinnosťou toto kultúrne dedičstvo uchovávať aj pre ďalšie generácie. Nielen vo forme tradičných výrobkov, ale najmä v aplikácii modranských vzorov aj na ostatné úžitkové predmety v súlade s našou tradíciou,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Bratislavský samosprávny kraj spolu s Malokarpatským osvetovým strediskom v Modre a rakúskymi partnermi dnes predložili na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci 1. výzvy Interreg V-A SK- AT/2016/02 programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko žiadosť o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu objektu kaštieľa a záhrady v Modre.
Projekt Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií pretransformuje modranský kaštieľ na kultúrno-kreatívne centrum. Cieľom projektu je aj okrem rekonštrukcie samotného kaštieľa v Modre aj rozširovanie povedomia obyvateľov o kultúrnom dedičstve kraja. To sa, samozrejme, týka aj modranskej majoliky, ktorá je typickým tradičným remeslom regiónu. V zrekonštruovanom areáli vznikne priestor pre prezentáciu diel amatérskych aj profesionálnych umelcov. Tí budú môcť svoje diela predstavovať konferenciách či prezentáciách aj za hranicami regiónu. Súčasťou fungovania kultúrno-kreatívneho centra budú aj wokshopy, na ktorých spoznajú návštevníci základy práce hliny a zručnosti našich predkov.
Tradícia majoliky bude zdigitalizovaná a každý návštevník tak bude mať možnosť spoznať historické zbierky keramiky. Digitalizácia čaká historické zbierky a fondy, ktoré budú následne sprístupnené aj širokej verejnosti. Podpora oživovania modranskej majoliky je aj podporou lokálnej ekonomiky.
Ďalšou možnosťou podpory majoliky a tým pádom aj miestnych producentov, je opätovné zavedenie odboru umelecký keramik na stredné odborné školy v regióne. Bratislavský samosprávny kraj každoročne podporuje aj podujatie Slávnosti hliny – Keramická Modra, na ktorom sú predstavované najnovšie trendy v keramike.

Spat

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com