Posledná aktualizácia

 • 16 október, 2018

počítadlo návštev

 • 3186660prečítania:
 • 889Prečítania dnes:
 • 1992prečítania včera:
 • 12844prečítania posledný týždeň:
 • 612165návštevníkov:
 • 272návštevníkov dnes:
 • 561návštevníkov včera:
 • 3784návštevníkov posledný týždeň:
 • 372Návštevníkov denne:
 • 5Teraz ONLINE:

Regióny a mestá o budúcnosti politiky súdržnosti

Politickí zástupcovia regiónov a miest sa v máji stretli na 123. plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov v Bruseli. Bratislavský samosprávny kraj na zasadnutí reprezentoval podpredseda BSK Martin Berta. Najdôležitejším bodom programu bolo prerokovanie stanoviska o Budúcnosti politiky súdržnosti po roku 2020.

„Stanovisko prijaté na minulotýždňovom plenárnom zasadnutí je výsledkom takmer ročnej práce a množstva konzultácií, do ktorých sa aktívne zapájal aj Bratislavský kraj prostredníctvom svojej kancelárie v Bruseli. S textom materiálu sme spokojní, pretože reflektuje dôležité priority BSK, predovšetkým postavenie metropolitných regiónov,“ vyjadril sa podpredseda BSK Martin Berta.

V úvode minulotýždňového zasadnutia Európskeho výboru regiónov dominovali úvahy o budúcnosti Európy a o možných scenároch vývoja, ktoré s členmi výboru prediskutovali predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani a podpredseda Európskej komisie Jyrki Katainen. Najdôležitejším bodom programu bolo prerokovanie stanoviska o Budúcnosti politiky súdržnosti po roku 2020, ktorého spravodajcom je Michael Schneider, štátny tajomník spolkovej krajiny Sasko-Anhaltsko. V Bruseli sa v súčasnosti vedú rozsiahle diskusie o možných scenároch podoby politiky súdržnosti po roku 2020, kedy sa končí súčasné programové obdobie. Diskusia o tom, ako bude vyzerať nastavenie čerpania eurofondov a aké oblasti budú podporované momentálne prebieha ruka v ruke so širšími debatami o budúcnosti Európskej únie, podobe viacročného finančného rámca a možných dôsledkov vystúpenia Veľkej Británie z EÚ.

Vláda SR v súčasnosti pripravuje oficiálnu pozíciu SR k budúcnosti politiky súdržnosti, ktorú koordinuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Súčasťou konzultačnej skupiny sú aj zástupcovia regiónov a môžu tak formulovať svoje požiadavky a priority.

„Počas prípravy stanoviska sme sa úzko koordinovali s partnermi v rámci platformy hlavných miest a regiónov V4, s ktorými sme materiál spoločne pripomienkovali. V rámci tejto spolupráce nás ešte čakajú dôležité kroky, predovšetkým politický summit hlavných miest a regiónov V4 vo Varšave na pozvanie mazovského maršálka Adama Struzika. Výsledkom stretnutia bude prijatie spoločnej pozície k budúcej kohéznej politike EÚ, ktorá bude ďalej komunikovaná smerom k európskym inštitúciám ako aj vládam V4,“ uzavrel podpredseda BSK.

Spat

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com