V júli a v auguste je premiérové vysielanie Dúbravskej televízie v utorok

Posledná aktualizácia

 • 14 august, 2018

počítadlo návštev

 • 3077854prečítania:
 • 605Prečítania dnes:
 • 3988prečítania včera:
 • 15985prečítania posledný týždeň:
 • 585288návštevníkov:
 • 238návštevníkov dnes:
 • 531návštevníkov včera:
 • 3742návštevníkov posledný týždeň:
 • 446Návštevníkov denne:
 • 8Teraz ONLINE:

Sloboda médií v ČR: Nech o osude politikov, ktorí zneužívajú svoj vplyv, rozhodnú

Sloboda médií v ČR: Nech o osude politikov, ktorí zneužívajú svoj vplyv, rozhodnú
voliči<http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20170529IPR76231/czech-media-freedom-let-citizens-decide-fate-of-media-abusing-politicians>

Sloboda médií musí byť dôsledne chránená v celej EÚ, česká kauza je však skôr
zlyhaním jedného politika ako systémovou záležitosťou, zaznievalo z pléna počas
štvrtkovej rozpravy o slobode médií v ČR.

Parlament diskutoval o riziku politického zneužívania českých médií v reakcii na
zverejnenie nahrávky, ktorá má zachytávať lídra koaličnej strany ANO a bývalého
podpredsedu vlády a ministra financií ČR Andreja Babiša, ako sa dohaduje s údajným
novinárom z ním vlastnenej mediálnej skupiny na zverejnení negatívnych článkov o
svojich politických rivaloch.

Mnoho rečníkov v rozprave odsúdilo údajné konanie Andreja Babiša, zároveň však
zdôraznilo, že v tomto prípade ide skôr o zlyhanie jedného politika ako o náznak
systematického zneužívania médií zo strany vládnej moci.

Podľa niektorých poslancov by sa Európsky parlament touto záležitosťou nemal vôbec
zaoberať, nakoľko česká vláda sa so situáciou náležite vysporiadala. Ďalší
zákonodarcovia však varovali, že problém slobody médií a možného zasahovania do ich
práce sa týka viacerých členských štátov a vyzvali na prijatie legislatívnej normy
EÚ, ktorá by garantovala pluralitu médií v celej Únii.

Priebeh rozpravy

Vyjadrenia prvej skupiny rečníkov môžete zhliadnuť po kliknutí na ich mená:

* Cecilia
Malmström<http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=7a01b938-8122-41c2-9631-a78400aa56a2>,
komisárka pre obchod
* Luděk
Niedermayer<http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=de95ef31-b7ea-42b8-9790-a78400aa618c>
(EPP, CZ)
* Pavel
Poc<http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=67375620-cbdd-4789-96f0-a785007221c0>
(S&D, CZ)
* Jan
Zahradil<http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=c47ee038-ed1d-4bb2-801e-a7850072554e>
(ECR, CZ)
* Pavel
Telička<http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=6808d917-1676-42c9-924b-a7850074c83d>
(ALDE, CZ)
* Kateřina
Konečná<http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=d44e9aef-a06c-4a68-a548-a78500738f31>
(GUE/NGL, CZ)
* Judith
Sargentini<http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=b88e397a-c893-460c-a4ff-a7850074d19e>
(Zelení/EFA, NL)
* Rolandas
Paksas<http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=dd6708d6-a736-466c-8d6c-a78500764e8b>
(EFDD, LT)

Celú rozpravu so môžete pozrieť zo záznamu prostredníctvom EP
Live<http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1496298651216>.

Postup: Vyhlásenie Komisie s rozpravou
Twitter: #CzechRepublic #media

Užitočné odkazy, ďalšie informácie a audiovizuálny materiál nájdete
tu.<http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20170529IPR76231/czech-media-freedom-let-citizens-decide-fate-of-media-abusing-politicians>

Spat