Posledná aktualizácia

 • 16 november, 2018

počítadlo návštev

 • 3246682prečítania:
 • 325Prečítania dnes:
 • 2538prečítania včera:
 • 18861prečítania posledný týždeň:
 • 623221návštevníkov:
 • 123návštevníkov dnes:
 • 247návštevníkov včera:
 • 2318návštevníkov posledný týždeň:
 • 300Návštevníkov denne:
 • 8Teraz ONLINE:

Sociálny čin roka aj tento rok

Kreativita, efektivita, cielenosť aktivít, kvalita poskytovania služby a jej vplyv na zlepšenie životnej situácie občanov aj to sú atribúty, na základe ktorých sa aj tento rok budú hodnotiť a odovzdávať ocenenia Sociálny čin roka. Na tieto kritériá prihliada aj Bratislavský samosprávny kraj.

„Bratislavský samosprávny kraj oceňuje prácu ľudí v sociálnej oblasti, ktorá je veľakrát naozaj psychicky aj fyzicky náročná a aj morálne odmeniť, oceniť a povzbudiť týchto ľudí je veľmi dôležité. Preto takisto každý rok udeľuje ocenenia najlepším pracovníkom v sociálnej oblasti. Má to pozitívny ohlas a pôsobí to ako motivácia pre ich ďalšiu prácu, ale aj pre skvalitňovanie poskytovania sociálnych služieb, ktoré je pre Bratislavský kraj dlhodobou prioritou,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Udeľovanie týchto ocenení uskutočňuje od roku 2003 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Na ocenenie za Sociálny čin roka je možné navrhnúť ktorékoľvek zariadenie, obec, mesto, neziskovú organizáciu, právnickú, či fyzickú osobu, ktorá akýmkoľvek výnimočným a humánnym spôsobom, nad rámec svojich pracovných povinností,
bola nápomocná.

Na základe návrhu komisie získajú ocenenie Sociálny čin roka 2017 tie subjekty, ktoré v roku 2016 vykonali mimoriadne humánnu a originálnu sociálnu aktivitu pre ktorúkoľvek znevýhodnenú skupinu ľudí (deti, starší ľudia, ťažko zdravotne postihnutí, atď.) Ocenení budú aj zamestnanci detských domovov, zamestnanci oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a zamestnanci neštátnych akreditovaných subjektov detských domovov a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Návrhy nominácií subjektov na Sociálny čin roka treba posielať prostredníctvom vyplnenej prihlášky do 7. septembra 2017 na e-mailovú adresu okv@employment.gov.skalebo na adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, tlačový a komunikačný odbor, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava.

Vyplnenú prihlášku môžu poslať obce, fyzické osoby, občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, štátne organizácie, štátne orgány, vyššie územné celky, podnikateľské subjekty alebo cirkevné organizácie.

Spat

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com