Posledná aktualizácia

 • 16 január, 2019

počítadlo návštev

 • 3350814prečítania:
 • 943Prečítania dnes:
 • 1201prečítania včera:
 • 14135prečítania posledný týždeň:
 • 646923návštevníkov:
 • 367návštevníkov dnes:
 • 456návštevníkov včera:
 • 3904návštevníkov posledný týždeň:
 • 415Návštevníkov denne:
 • 8Teraz ONLINE:

Spravodaj plenárneho zasadnutia 31. máj – 1. jún 2017, Brusel

Hlavné body programu

Boj proti antisemitizmu v EÚ a stanovenie priorít Únie v oblasti základných
práv<http://www.europarl.europa.eu/news/sk/agenda/briefing/2017-05-31/0/boj-proti-antisemitizmu-v-eu-a-stanovenie-priorit-unie-v-oblasti-zakladnych-prav>
Poslanci budú v stredu popoludní diskutovať so zástupcami Rady a Komisie o náraste
antisemitizmu v Európe. Vo štvrtok prijmú priority na nasledujúce štyri roky pre
Agentúru EÚ pre základné práva. (Čítať
ďalej)<http://www.europarl.europa.eu/news/sk/agenda/briefing/2017-05-31/0/boj-proti-antisemitizmu-v-eu-a-stanovenie-priorit-unie-v-oblasti-zakladnych-prav>
@EURightsAgency

Rozprava o slobode médií v Českej
republike<http://www.europarl.europa.eu/news/sk/agenda/briefing/2017-05-31/1/rozprava-o-slobode-medii-v-ceskej-republike>
Riziko politického zneužívania médií v Českej republike bude vo štvrtok predmetom
rozpravy poslancov s Európskou komisiou. (Čítať
ďalej)<http://www.europarl.europa.eu/news/sk/agenda/briefing/2017-05-31/1/rozprava-o-slobode-medii-v-ceskej-republike>
#CzechRepublic #media

Hlasovanie o rozšírení obchodných koncesií pre
Ukrajinu<http://www.europarl.europa.eu/news/sk/agenda/briefing/2017-05-31/2/hlasovanie-o-rozsireni-obchodnych-koncesii-pre-ukrajinu>
Európsky parlament bude vo štvrtok hlasovať o uľahčení prístupu na trh EÚ pre väčšie
množstvo tovarov z Ukrajiny. Poslanci by však z návrhu mohli vyčiarknuť niektoré
poľnohospodárske produkty. (Čítať
ďalej)<http://www.europarl.europa.eu/news/sk/agenda/briefing/2017-05-31/2/hlasovanie-o-rozsireni-obchodnych-koncesii-pre-ukrajinu>
#EUTrade

Balík opatrení v oblasti mobility: Podpora udržateľnosti a spravodlivej konkurencie
v cestnej doprave
<http://www.europarl.europa.eu/news/sk/agenda/briefing/2017-05-31/3/balik-opatreni-v-oblasti-mobility-podpora-udrzatelnosti-a-spravodlivej-konkuren>Európska
komisia poslancom v stredu popoludní predstaví balík opatrení v oblasti mobility,
ktorého cieľom je väčšia udržateľnosť cestnej dopravy a podpora spravodlivej
hospodárskej súťaže v sektore. (Čítať
ďalej)<http://www.europarl.europa.eu/news/sk/agenda/briefing/2017-05-31/3/balik-opatreni-v-oblasti-mobility-podpora-udrzatelnosti-a-spravodlivej-konkuren>
#EUTransport

Ďalšie body programu

[http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png] Nový Európsky konsenzus o
rozvoji – Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť (rozprava v stredu, hlasovanie
vo štvrtok)
[http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png] Digitálna Európa
(rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)
[http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png] Sadzby dane z pridanej
hodnoty uplatňované na knihy, noviny a periodiká (hlasovanie vo štvrtok)
[http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png] Konferencia OSN na
vysokej úrovni na podporu vykonávania cieľa udržateľného rozvoja č. 14 – konferencia
OSN o oceáne (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)
[http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png] Ochrana zraniteľných
dospelých osôb (rozprava a hlasovanie vo štvrtok)
[http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png] Odolnosť ako strategická
priorita vonkajšej činnosti EÚ (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)
[http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png] Srí Lanka VSP+ (rozprava
v stredu)
[http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png] Jednotný formát víz
(rozprava a hlasovanie vo štvrtok)

Internetovú verziu publikácie nájdete
tu<http://www.europarl.europa.eu/news/sk/agenda/briefing/2017-05-31>.

[http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_link_simple.png]

Program zasadnutia <http://www.europarl.europa.eu/plenary/sk/agendas.html>

[http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_link_simple.png]

Plenárne zasadnutie naživo (EP Live) <http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sk/plenary>

[http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_link_simple.png]

Plenárne zasadnutie naživo
(EbS+)<http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=sk>

[http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_link_simple.png]

Tlačové konferencie a iné
udalosti<http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sk/other-events/schedule> (EP Live)

[http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_link_simple.png]

EuroparlTV<http://europarltv.europa.eu/sk/home.aspx>

[http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_link_simple.png]

Audiovizuálna služba pre novinárov<http://audiovisual.europarl.europa.eu/>

[http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_link_simple.png]

EP Newshub<http://www.epnewshub.eu/#/template=newslist&order=time&mp=0-0>

[http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_link_simple.png]

EP Research: Podcasty k najdôležitejším témam plenárneho
zasadnutia<http://www.europarl.europa.eu/rss/sk/audio-podcasts.html>

Spat

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com