Posledná aktualizácia

 • 12 november, 2018

počítadlo návštev

 • 3229120prečítania:
 • 1299Prečítania dnes:
 • 605prečítania včera:
 • 9216prečítania posledný týždeň:
 • 620975návštevníkov:
 • 72návštevníkov dnes:
 • 232návštevníkov včera:
 • 1961návštevníkov posledný týždeň:
 • 327Návštevníkov denne:
 • 7Teraz ONLINE:

Stanovisko mestskej časti Bratislava – Dúbravka k zámeru a tlačovej správe hlavného mesta:

Hlavné mesto už v najbližších dňoch začne s výstavbou náhradných nájomných bytov pre nájomcov z reštituovaných bytov. Prvých 68 bytových náhrad sa bude stavať v lokalite Pri kríži v mestskej časti Dúbravka….
Takúto informáciu a tlačovú správu o začatí výstavby zverejnilo dnes hlavného mesto Bratislava.
Zverejnilo ho aj napriek platnému uzneseniu mestského zastupiteľstva č. 640/2016 zo dňa 27.10. 2016, ktorým poslanci mestského zastupiteľstva požiadali primátora, aby odložil začatie stavebných prác na stavbe „Výstavba nájomných bytov na ul. Pri kríži, mestská časť Bratislava – Dúbravka“ dovtedy, kým nebude vyriešená situácia s parkovacími miestami vrátane doriešenia vybudovania parku a dosadenia zelene.
Práve o náhradných bytoch a riešení bolo aj rokovanie vedenia mestskej časti Bratislava Dúbravka s primátorom Ivom Nesrovnalom. Na stretnutí 17. januára sa dohodli, že pred spustením stavebných prác sa stretne primátor s Dúbravčanmi, ktorých sa výstavba dotýka, kde im celú situáciu vysvetlí a oboznámi ich aj s ďalšími krokmi smerujúcimi k vybudovaniu nových parkovacích miest a oddychovej zóny.

Nestalo sa tak. Mestská časť Bratislava Dúbravka preto považuje takéto vyjadrenie hl. mesta, ako sme už uviedli, za nešťastné a hlavne za predčasné.
Z uvedeného dôvodu mestská časť bude trvať na tom, aby pred spustením výstavby náhradných nájomných bytov bolo naplnené vyššie citované uznesenie mestského zastupiteľstva, vrátane naplnenia dohody s primátorom o stretnutí s občanmi.

Spat

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com