Posledná aktualizácia

 • 16 január, 2019

počítadlo návštev

 • 3351005prečítania:
 • 1134Prečítania dnes:
 • 1201prečítania včera:
 • 14326prečítania posledný týždeň:
 • 646952návštevníkov:
 • 396návštevníkov dnes:
 • 456návštevníkov včera:
 • 3933návštevníkov posledný týždeň:
 • 415Návštevníkov denne:
 • 12Teraz ONLINE:

Tlačová správa – 31.05.2017 Plenárne zasadnutie, Brusel

Zahájenie zasadnutia: Minúta ticha za obete terorizmu v Manchestri, Egypte, Bagdade
a
Kábule<http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20170529IPR76230/minuta-ticha-za-obete-terorizmu-v-manchestri-egypte-bagdade-a-kabule>

Európsky parlament zahájil svoje májovo-júnové plenárne zasadnutie v Bruseli minútou
ticha za obete nedávnych teroristických útokov v Manchestri, Egypte, Bagdade a
Kábule.

Predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani odsúdil tieto neľudské a barbarské
akty násilia a rodinám ich nevinných obetí vyjadril účasť.

Antonio Tajani vo svojom prejave tiež upozornil, že prezident Spojených štátov
amerických Donald Trump môže čoskoro oznámiť začatie procesu odstúpenia od parížskej
klimatickej dohody. Takéto rozhodnutie by sa nestretlo s pochopením väčšiny
europoslancov, uviedol predseda EP a dodal, že o možnej reakcii EÚ na takýto krok
bude diskutovať s predsedom Európskej Rady Donaldom Tuskom a predsedom Európskej
komisie Jeanom-Claudom Junckerom.

Prichádzajúci a odchádzajúci poslanci

* Patricia Lalonde (ALDE, FR) nahradila s účinnosťou k 18. máju Marielle De
Sarnez (ALDE, FR).

* Thierry Cornillet (ALDE, FR), nahradil s účinnosťou k 18. máju Sylvie
Goulard (ALDE, FR).

Zmeny programu plenárneho zasadnutia

Streda

* V rozprave na tému viacročného rámca pre Agentúru EÚ pre základné práva na
roky 2018-22 vystúpi okrem zástupcu Komisie aj zástupca Rady (ministrov) EÚ.

Štvrtok

* Do programu zasadnutia bolo zaradené hlasovanie o správe poslankyne Heidi
Hautala k žiadosti o zbavenie imunity poslanca Bélu Kovácsa.

Oznámenia o začatí rokovaní s Radou

Rozhodnutia výborov EP o začatí rokovaní s Radou (ministrov) EÚ – s cieľom dosiahnuť
dohodu na finálnom znení legislatívnych návrhov v rámci takzvaného riadneho
legislatívneho procesu – sú na základe článku
69c<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20170116+RULE-069-3+DOC+XML+V0//SK&navigationBar=YES>
Rokovacieho poriadku EP zverejnené na webovej stránke
EP<http://www.europarl.europa.eu/plenary/sk/home.html> venovanej plenárnemu
zasadnutiu, a to v časti Prioritné informácie a dokumenty (napravo v strede
stránky).

Pokiaľ do dvadsiatich štyroch hodín nebude podaná žiadosť, aby o rozhodnutí daného
výboru hlasovalo plénum EP, výbor môže začať rozhovory s Radou.

Užitočné odkazy

Sledujte zahájenie plenárneho zasadnutia zo záznamu
(31.05.2017)<http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sk/plenary/video?debate=1496236159498>

EbS+
(31.05.2017)<http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=05/31/2017>

Konečný program
zasadnutia<http://www.europarl.europa.eu/sides/indexPartSession.do?reference=2017-05-2&language=SK>

Spravodaj plenárneho
zasadnutia<http://www.europarl.europa.eu/news/sk/news-room/plenary>

Tlačové konferencie a iné
udalosti<http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sk/other-events/schedule>

Plenárne zasadnutie naživo (EP Live)<http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sk/plenary>

Plenárne zasadnutie naživo
(EbS+)<http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en>

EuroparlTV<http://www.europarltv.europa.eu/sk/home.aspx>

Audiovizuálna služba pre novinárov<http://audiovisual.europarl.europa.eu/>

EP Newshub<http://www.epnewshub.eu/#/template=newslist&order=time&mp=0-0>

EP Research: Podcasty k najdôležitejším témam plenárneho
zasadnutia<http://www.europarl.europa.eu/rss/sk/audio-podcasts.html>

Spat

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com