Posledná aktualizácia

 • 8 december, 2018

počítadlo návštev

 • 3288755prečítania:
 • 226Prečítania dnes:
 • 1685prečítania včera:
 • 20558prečítania posledný týždeň:
 • 632952návštevníkov:
 • 126návštevníkov dnes:
 • 530návštevníkov včera:
 • 3223návštevníkov posledný týždeň:
 • 474Návštevníkov denne:
 • 7Teraz ONLINE:

Veterinárne opatrenie

V súvislosti s výskytom vtáčej chrípky Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava-mesto príslušná podľa § 8 ods. 3 pism.e) a § 17 ods.3 zákona NRSR č. 39/2007 Z.z.o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
NARIAĎUJE zabezpečenie biologickej bezpečnosti chovov hydiny, holubov a vtákov chovaných v zajatí.
(nariaďuje ustajnenie hydiny, holubov a vtákov chovaných v zajatí tak, aby sa zabránilo priamemu
a nepriamemu kontaktu s inou hydinou a vtákmi chovanými v zajatí, kontaktu s voľne žijúcim vtáctvom, zabezpečiť osobnú hygienu, hydinu napájať len pitnou vodou).
NARIAĎUJE zabezpečenie chovov hydiny, holubov a vtákov chovaných v zajatí v uzavretých priestoroch.
NARIAĎUJE majiteľom a držiteľom, aby bezodkladne oznamovali na RVPS Bratislava-mesto, (tel.:
64461207, 64461209) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny, holubov a iných vtákov
chovaných v zajatí podľa kritérií:
o pokles príjmu krmiva a vody viac ako 20%
o pokles v produkcii vajec o viac ako 5% trvajúcich dlhšie ako 2 dni
o týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%
o akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku
NARIAĎUJE nakupovanie hydiny len z registrovaných fariem so stálym veterinárnym dozorom
a nakúpenú hydinu umiestniť do priestorov, ktoré boli vopred vyčistené a dezinfikované.
NARIAĎUJE používanie osobných ochranných pomôcok pri manipulácii s hydinou.
NARIAĎUJE, aby sa hydina nenapájala vodou zo zásobníkov povrchových vôd, prístupných voľne žijúcemu vtáctvu
NARIAĎUJE pre ochranu chovov hydiny u individuálnych chovateľov nariadiť používať účinné dezinfekčné prostriedky pri vstupoch a výstupoch z chovov.
NARIAĎUJE zákaz konania veľtrhov, trhov, vystav a iného zhromažďovania hydiny alebo iných vtákov.
TERMÍN: DO ODVOLANIA

Spat

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com