Posledná aktualizácia

 • 8 december, 2018

počítadlo návštev

 • 3288658prečítania:
 • 129Prečítania dnes:
 • 1685prečítania včera:
 • 20461prečítania posledný týždeň:
 • 632928návštevníkov:
 • 102návštevníkov dnes:
 • 530návštevníkov včera:
 • 3199návštevníkov posledný týždeň:
 • 474Návštevníkov denne:
 • 7Teraz ONLINE:

Voľba podpredsedov Európskeho parlamentu: 15 kandidátov na 14 postov, prvé výsledky o 11h

Po zvolení nového predsedu Európskeho parlamentu začali poslanci v stredu krátko po deviatej hodine voliť štrnástich podpredsedov. Kandidáti potrebujú na zvolenie v prvom a druhom kole tajnej voľbe absolútnu väčšinu právoplatne odovzdaných hlasov. V treťom kole obsadia zostávajúce miesta kandidáti, ktorí získajú najvyšší počet odovzdaných hlasov. Výsledok prvého kola voľby by mal byť oznámený približne o 11h00.

Zoznam kandidátov nominovaných jednotlivými politickými skupinami či skupinou pozostávajúcou aspoň z 38 poslancov:

EPP

• Ildikó Gall-Pelcz (HU)

• Mairead McGuinness (IE)

• Ramón Luis Valcarcel (ES)

• Rainer Wieland (DE)

S&D

• Evelyne Gebhardt (DE)

• Sylvie Guillaume (FR)

• Bogusław Liberadzki (PL)

• Ioan Mircea Pasçu (RO)

• David Sassoli (IT)

ECR

• Ryszard Czarnecki (PL)

ALDE

• Alexander Graf Lambsdorff (DE)

• Pavel Telička (CZ)

GUE/NGL

• Dimitrios Papadimoulis (EL)

Zelení/EFA

• Ulrike Lunacek (AT)

Kandidáti nominovaní aspoň 38 poslancami

• Indrek Tarand (ET)

Voľba podpredsedov je tajná a môže prebehnúť v maximálne troch kolách. Pred druhým kolom voľby môžu pôvodní kandidáti odstúpiť, zároveň však môžu byť nominovaní noví kandidáti. Výsledok prvého kola voľby by mal byť oznámený približne o 11h00.

Poradie budúcich podpredsedov EP bude odrážať výsledky hlasovania. Prvým podpredsedom sa tak stane kandidát s najvyšším počtom odovzdaných hlasov, nasledovať budú ďalší podpredsedovia podľa nimi dosiahnutého výsledku.

Poslanci môžu odovzdať toľko hlasov, koľko je v danom momente voľných podpredsedníckych miest, musí ich však byť viac, ako polovica obsadzovaných postov. V prvom kole teda musia odovzdať aspoň osem hlasov, najviac však štrnásť.

Piati parlamentní kvestori budú zvolení v stredu popoludní.

Spat

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com