Posledná aktualizácia

 • 8 december, 2018

počítadlo návštev

 • 3288745prečítania:
 • 216Prečítania dnes:
 • 1685prečítania včera:
 • 20548prečítania posledný týždeň:
 • 632949návštevníkov:
 • 123návštevníkov dnes:
 • 530návštevníkov včera:
 • 3220návštevníkov posledný týždeň:
 • 474Návštevníkov denne:
 • 5Teraz ONLINE:

Voľba predsedníctva EP: Poslanci si v prvom kole zvolili desiatich podpredsedov

Európsky parlament si v stredu dopoludnia v prvom kole tajnej voľby zvolil prvých desiatich z celkovo štrnástich podpredsedov. V prvých dvoch kolách voľby potrebujú kandidáti na svoje zvolenie absolútnu väčšinu právoplatne odovzdaných hlasov. V treťom kole obsadia zostávajúce miesta kandidáti, ktorí získajú najvyšší počet odovzdaných hlasov.

Podpredsedovia Európskeho parlamentu v poradí, v akom boli zvolení:

1. Mairead McGuinness (EPP, IE), 466 hlasov

2. Bogusław Liberadzki (S&D, PL), 378 hlasov

3. David-Maria Sassoli (S&D, IT), 377hlasov

4. Rainer Wieland (EPP, DE), 336 hlasov

5. Sylvie Guillaume (S&D, FR), 335 hlasov

6. Ryszard Czarnecki (ECR, PL), 328 hlasov

7. Ramón Luis Valcarcel Siso (EPP, ES), 323 hlasov

8. Evelyne Gebhardt (S&D, DE), 315 hlasov

9. Pavel Telička (ALDE, CZ), 313 hlasov

10. Ildikó Gall-Pelcz (EPP, HU), 310 hlasov

Počet všetkých odovzdaných hlasov v prvom kole: 680

Počet právoplatne odovzdaných hlasov v prvom kole: 618

Absolútna väčšina právoplatne odovzdaných hlasov v prvom kole: 310

Kandidáti pred prvým kolom voľby podpredsedov EP

Kandidátov na post podpredsedu EP môže nominovať politická skupina alebo aspoň 38 poslancov. Zoznam kandidátov pred prvým kolom voľby:

EPP

• Ildikó Gall-Pelcz (HU)

• Mairead McGuinness (IE)

• Ramón Luis Valcarcel (ES)

• Rainer Wieland (DE)

S&D

• Evelyne Gebhardt (DE)

• Sylvie Guillaume (FR)

• Bogusław Liberadzki (PL)

• Ioan Mircea Pasçu (RO)

• David Sassoli (IT)

ECR

• Ryszard Czarnecki (PL)

ALDE

• Alexander Graf Lambsdorff (DE)

• Pavel Telička (CZ)

GUE/NGL

• Dimitrios Papadimoulis (EL)

Zelení/EFA

• Ulrike Lunacek (AT)

Kandidáti nominovaní aspoň 38 poslancami

• Indrek Tarand (ET)

Spôsob voľby podpredsedov EP

Voľba podpredsedov je tajná a môže prebehnúť v maximálne troch kolách. Pred druhým kolom voľby môžu pôvodní kandidáti odstúpiť, zároveň však môžu byť nominovaní noví kandidáti. Výsledok druhého kola voľby by mal byť oznámený približne o 14h30.

Poradie budúcich podpredsedov EP bude odrážať výsledky hlasovania. Prvým podpredsedom sa tak stane kandidát s najvyšším počtom odovzdaných hlasov, nasledovať budú ďalší podpredsedovia podľa nimi dosiahnutého výsledku.

Poslanci môžu odovzdať toľko hlasov, koľko je v danom momente voľných podpredsedníckych miest, musí ich však byť viac, ako polovica obsadzovaných postov. V prvom kole teda museli odovzdať aspoň osem hlasov, najviac však štrnásť. V druhom kole musia odovzdať minimálne tri hlasy, najviac však štyri.

Piati parlamentní kvestori budú zvolení v stredu popoludní.

Spat

Počasie

Počasie Bratislava - Svieti.com