POZVÁNKA - 19. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka sa bude konať dňa 26. júna 2018 (utorok) o 15.00 hod. v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej 12.

Posledná aktualizácia

 • 22 jún, 2018

počítadlo návštev

 • 2980048prečítania:
 • 1259Prečítania dnes:
 • 701prečítania včera:
 • 11943prečítania posledný týždeň:
 • 560712návštevníkov:
 • 214návštevníkov dnes:
 • 259návštevníkov včera:
 • 2897návštevníkov posledný týždeň:
 • 589Návštevníkov denne:
 • 10Teraz ONLINE:

Voľba predsedníctva EP: Poslanci si zvolili štrnástich podpredsedov a piatich kvestorov

V nadväznosti na utorňajšiu voľbu predsedu Európskeho parlamentu si poslanci v stredu v dvoch kolách tajnej voľby vybrali zo svojich radov štrnástich podpredsedov zo šiestich politických skupín. Kandidáti potrebovali na zvolenie absolútnu väčšinu právoplatne odovzdaných hlasov. Parlament tiež do funkcie vymenoval piatich kvestorov, jedným z nich je poslanec Vladimír Maňka (S&D).

Prvé kolo voľby: Podpredsedovia EP v poradí, v akom boli zvolení:

1. Mairead McGuinness (EPP, IE), 466 hlasov

2. Bogusław Liberadzki (S&D, PL), 378 hlasov

3. David-Maria Sassoli (S&D, IT), 377hlasov

4. Rainer Wieland (EPP, DE), 336 hlasov

5. Sylvie Guillaume (S&D, FR), 335 hlasov

6. Ryszard Czarnecki (ECR, PL), 328 hlasov

7. Ramón Luis Valcarcel Siso (EPP, ES), 323 hlasov

8. Evelyne Gebhardt (S&D, DE), 315 hlasov

9. Pavel Telička (ALDE, CZ), 313 hlasov

10. Ildikó Gall-Pelcz (EPP, HU), 310 hlasov

Počet všetkých odovzdaných hlasov v prvom kole: 680

Počet právoplatne odovzdaných hlasov v prvom kole: 618

Absolútna väčšina právoplatne odovzdaných hlasov v prvom kole: 310

Druhé kolo voľby: Podpredsedovia EP v poradí, v akom boli zvolení:

11. Ioan Mircea Pasçu (S&D, RO), 517 hlasov

12. Dimitrios Papadimoulis (GUE/ NGL, EL), 469 hlasov

13. Ulrike Lunacek (Zelení/EFA, AT), 441 hlasov

14. Alexander Graf Lambsdorff (ALDE, DE), 393 hlasov

Počet všetkých odovzdaných hlasov v prvom kole: 672

Počet právoplatne odovzdaných hlasov v prvom kole: 638

Absolútna väčšina právoplatne odovzdaných hlasov v prvom kole: 320

Poradie podpredsedov EP odráža výsledky hlasovania v jednotlivých kolách. Prvým podpredsedom sa stáva kandidát s najvyšším počtom odovzdaných hlasov v prvom kole. Nasledujú ďalší podpredsedovia podľa nimi dosiahnutého výsledku v danom kole a potom podpredsedovia zvolení v nasledujúcom kole – opäť podľa počtu získaných hlasov v momente ich zvolenia.

Piati novozvolení kvestori EP

V stredu popoludní si poslanci zo svojich radov vybrali aj piatich kvestorov, ktorých zvolili aklamáciou. Poslanci následne elektronickým hlasovaním ustanovili ich poradie:

1. Elisabeth Morin-Chartier (EPP, FR), 459 hlasov

2. Andrey Kovatchev (EPP, BG), 432 hlasov

3. Vladimír Maňka (S&D, SK), 332 hlasov

4. Catherine Bearder (ALDE, UK), 313 hlasov

5. Karol Karski (ECR, PL), 213 hlasov

Spat