Posledná aktualizácia

 • 21 júna, 2017

počítadlo návštev

 • 2196199prečítania:
 • 1241Prečítania dnes:
 • 2180prečítania včera:
 • 16760prečítania posledný týždeň:
 • 385111návštevníkov:
 • 297návštevníkov dnes:
 • 516návštevníkov včera:
 • 3795návštevníkov posledný týždeň:
 • 458Návštevníkov denne:
 • 13Teraz ONLINE:

Európsky parlament

Nárast antisemitizmu v EÚ si vyžaduje dôraznejšiu reakciu, tvrdia poslanci

Nárast antisemitizmu v celej EÚ si podľa poslancov vyžaduje dôraznejšiu reakciu. Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré vo štvrtok schválil Európsky parlament. Nenávistné pr
__

Poslanci schválili rozšírenie obchodných koncesií pre Ukrajinu

Európsky parlament vo štvrtok podporil uľahčenie prístupu na trh EÚ pre väčšie množstvo ukrajinských výrobkov s výnimkou niektorých poľnohospodárskych produktov. Poslanci v legisla
__

Sloboda médií v ČR: Nech o osude politikov, ktorí zneužívajú svoj vplyv, rozhodnú

Sloboda médií v ČR: Nech o osude politikov, ktorí zneužívajú svoj vplyv, rozhodnú voliči<http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20170529IPR76231/czech-media-freedom-let-citizens
__

Spravodaj plenárneho zasadnutia 31. máj – 1. jún 2017, Brusel

Hlavné body programu Boj proti antisemitizmu v EÚ a stanovenie priorít Únie v oblasti základných práv<http://www.europarl.europa.eu/news/sk/agenda/briefing/2017-05-31/0/boj-proti-antisem
__

Tlačová správa – 31.05.2017 Plenárne zasadnutie, Brusel

Zahájenie zasadnutia: Minúta ticha za obete terorizmu v Manchestri, Egypte, Bagdade a Kábule<http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20170529IPR76230/minuta-ticha-za-obete-terorizmu-v
__

EP žiada urýchlené vyšetrenie správ o prenasledovaní homosexuálov v Čečensku

Zadržiavanie a mučenie homosexuálov v Čečensku musí prestať. http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png Rusko by malo čo najskôr spustiť vyšetrovanie. http://www.europar
__

EÚ sa musí aktívnejšie zapojiť do mierového úsilia v Sýrii, tvrdia poslanci

Mier je možné dosiahnuť iba úsilím všetkých umiernených sýrskych skupín pod vedením OSN. http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png EÚ musí byť v mierovom procese v Sýr
__

EP vyzýva členské štáty na zrýchlenie premiestňovania utečencov, najmä detí

Na najlepšej ceste k dosiahnutiu relokačného záväzku sú Fínsko a Malta. http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png Komisia musí zvážiť postup pri porušení povinnosti čle
__

Menej obmedzení pri sledovaní online filmov v zahraničí

Prístup k predplatenému online obsahu pri dočasnom pobyte v inom štáte EÚ. http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png Kontrola trvalého pobytu s cieľom zamedziť porušovaniu
__

Brexit: Poslanci privítali jednotu dvadsať sedmičky a vyzvali na reformu EÚ

Poslanci v stredu počas rozpravy so šéfom Európskej rady Donaldom Tuskom, predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom a hlavným vyjednávačom EÚ pre brexit Michelom Barnierom privíta
__

Základné práva v Maďarsku: Poslanci žiadajú aktiváciu článku 7 Zmluvy o EÚ, ktorý môže viesť k sankciám

EP vidí vážne zhoršenie situácie v oblasti právneho štátu a demokracie. http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png Kontroverzné zákony musia byť zrušené a návrhy stiah
__

Utečenci v Taliansku a Grécku: Poslanci budú diskutovať o zrýchlení premiestňovania

Poslanci budú v utorok ráno od 09h diskutovať o možnostiach urýchlenia procesu premiestňovania žiadateľov o azyl z Talianska a Grécka do ďalších členských štátov, na ktorom sa ministri
__

Zahájenie zasadnutia: Predseda EP upozornil na Medzinárodný deň rodín

Predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani v pondelok krátko po zahájení májového plenárneho zasadnutia v Štrasburgu poslancom pripomenul, že svet dnes oslavuje Medzinárodný deň rodín.
__

Poslanci chcú zlepšiť ochranu občanov pred negatívnymi dopadmi globalizácie

Európska únia musí intenzívnejšie chrániť svojich občanov pred negatívnymi dopadmi globalizácie, zdôraznili poslanci počas utorkovej rozpravy s podpredsedom Európskej komisie Jyrkim Katai
__

Potraviny: Poslanci prinášajú návrhy, ako obmedziť plytvanie a tvorbu odpadu

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png zníženie potravinového odpadu do roku 2025 o 30% a do roku 2030 o 50% http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/wm_bullet.png uľahčeni
__

Základné práva v Maďarsku: Rozprava s Fransom Timmermansom a Viktorom Orbánom

Situácia v oblasti základných práv v Maďarsku bude v stredu popoludní od 15h00 predmetom plenárnej rozpravy poslancov s prvým podpredsedom Európskej komisie Fransom Timmermansom a maďarským
__

Spravodaj plenárneho zasadnutia 26. – 27. apríl 2017, Brusel

Hlavné body programu Základné práva v Maďarsku: Rozprava s Fransom Timmermansom a Viktorom Orbánom Situácia v oblasti základných práv v Maďarsku bude v stredu popoludní pred
__

PROGRAM PREDSEDU EURÓPSKEHO PARLAMENTU ANTONIA TAJANIHO V BRATISLAVE

PROGRAM PREDSEDU EURÓPSKEHO PARLAMENTU ANTONIA TAJANIHO V BRATISLAVE Predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani bude 23. a 24. apríla na Slovensku, aby sa zúčastnil na Konferencii pred
__

Sprísnenie požiadaviek na bezpečnosť a sledovateľnosť zdravotníckych pomôcok

Európsky parlament v stredu schválil nariadenie, ktoré sprísni kontrolné a certifikačné postupy pre zdravotnícke pomôcky. Cieľom nových predpisov, ktoré sú reakciou na škandál s nebezpe
__

Poslanci schválili flexibilnejší rozpočet EÚ a viac financií na rast, zamestnanosť a ochranu hraníc

Parlament v stredu schválil spružnenie dlhodobého rozpočtu EÚ tak, aby sa uľahčil presun financií na riešenie najnaliehavejších výziev. Medzi tie v súčasnosti patrí riešenie migračnej
__

Brexit: EP zadefinoval kľúčové podmienky pre schválenie dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ

Tlačová správa - 05.04.2017 Plenárne zasadnutie, Štrasburg Brexit: EP zadefinoval kľúčové podmienky pre schválenie dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ
__

Boj proti odlesňovaniu: EP žiada ukončenie dovozu neudržateľne vyrábaného palmového oleja

EÚ by sa mala vážne zaoberať negatívnymi dopadmi produkcie palmového oleja na životné prostredie, medzi ktoré patrí odlesňovanie či znehodnocovanie biotopov, a to najmä v juhovýchodnej
__

Emisný škandál: EP vyzval Komisiu a členské štáty, aby napravili svoje zlyhania

Výrazné rozdiely medzi skutočnými emisiami oxidov dusíka (NOx) dieselových automobilov a výsledkami laboratórnych meraní, o ktorých existencii štáty EÚ a Komisia vedeli vyše desať rokov
__

Poslanci privítali reformné úsilie Čiernej Hory za rok 2016

Čierna Hora dosiahla v roku 2016 ďalší pokrok v prístupových rokovaniach, no napriek tomu, že v procese pristúpenia postúpila najďalej zo všetkých štátov, korupcia a organizovaná trestn
__

Nerasty z konfliktných oblastí: EP zavádza novú povinnosť náležitej kontroly pre dovozcov

Európsky parlament vo štvrtok schválil legislatívu, ktorá má zastaviť financovanie ozbrojených skupín a potláčanie ľudských práv pri obchode s nerastmi z konfliktmi poznamenaných oblast
__

Odpad: Viac recyklácie, menej skládkovania a obmedzenie plytvania potravinami

Podiel odpadu určeného na recykláciu by sa mal do roku 2030 zvýšiť zo súčasných 44% na 70%. Vyplýva to pozmeňovacích návrhov k legislatívnemu balíku o odpadoch, ktoré v utorok schváli
__

Europoslanci podporili obmedzenie znečistenia ortuťou v súlade s Minamatským dohovorom

V utorok bola v Európskom parlamente prijatá nová legislatíva obmedzujúca použitie ortuti, látky ktorá má nepriaznivý vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. Návrh, ktorý bol už
__

Sankcie pre poľského poslanca Janusza Korwina-Mikkeho

Predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani dnes ohlásil bezprecedentne prísne sankcie voči poľskému poslancovi Januszovi Korwinovi-Mikkemu za jeho neprijateľné poznámky o ženách. Tie pos
__

Parlament schválil novelizovanú smernicu o strelných zbraniach

Európsky parlament v utorok schválil novelizáciu smernice o strelných zbraniach, ktorá zavedie prísnejšie kontroly zbraní na streľbu slepými nábojmi a nedostatočne deaktivovaných zbraní,
__

Boj proti terorizmu zahraničných bojovníkov: Parlament sprísnil kontroly na vonkajších hraniciach EÚ

Osoby vstupujúce alebo opúšťajúce územie EÚ, bez ohľadu na to, či ide o občanov Únie alebo tretích krajín, budú podliehať prísnejším kontrolám. Vyplýva to z nariadenia, ktoré vo
__

Roboty a umelá inteligencia: EP žiada celoúniové pravidlá upravujúce zodpovednosť za škodu

Európska únia potrebuje pravidlá pre rýchlo sa rozvíjajúci sektor robotiky, uvádza sa v uznesení, ktoré vo štvrtok schválil Európsky parlament. Poslanci okrem iného požadujú zavedenie m
__

Budúcnosť EÚ: Parlament predstavil svoju víziu

Snaha o zvýšenie akcieschopnosti Európskej únie, obnovenie dôvery občanov v európsky projekt a zvýšenie odolnosti eurozóny voči vonkajším šokom si v prvom rade vyžaduje plné využitie
__

EP schválil protiteroristickú legislatívu zameranú na zahraničných bojovníkov a osamelých vlkov

Európsky parlament vo štvrtok schválil novú protiteroristickú legislatívu, ktorej cieľom je zintenzívniť boj s rastúcou hrozbou teroristických útokov páchaných osamelými vlkmi a v konfl
__

Poslanci žiadajú zrýchlenie schvaľovacieho procesu nízkorizikových pesticídov

Nízkorizikové biologické pesticídy, založené napríklad na mikroorganizmoch biologického pôvodu, feromónoch či esenciálnych olejoch, by mohli nahradiť konvenčné prípravky na ochranu ras
__

EP žiada reformu súdnictva v Albánsku a fungujúci právny štát v Bosne a Hercegovine

Európsky parlament v stredu schválil dve nelegislatívne uznesenia, ktoré hodnotia reformné úsilie Albánska a Bosny a Hercegoviny za rok 2016. Albánsko by podľa poslancov malo urýchliť refor
__

EP schválil zníženie počtu emisných kreditov a podporu nízkouhlíkovým inováciám

Európsky parlament v stredu vytýčil svoju pozíciu pred rokovaniami s Radou EÚ o novej legislatíve, ktorá by mala oživením systému obchodovania s emisiami (ETS) znížiť emisie skleníkovýc
__

CETA: Poslanci schválili obchodnú dohodu medzi EÚ a Kanadou

Európsky parlament v stredu schválil Komplexnú hospodársku a obchodnú dohodu medzi EÚ a Kanadou, známu tiež pod skratkou CETA. Dohoda, ktorej cieľom je zintenzívniť obchodnú výmenu tovaro
__

Spravodaj plenárneho zasadnutia 1. – 2. február 2017, Brusel

Hlavné body programu Rozprava o zákaze vstupu do USA pre občanov siedmich krajín Lídri politických skupín v Európskom parlamente budú v stredu po zahájení plenárneho zasadnu
__

Zákaz vstupu do USA pre občanov siedmich krajín: Rozprava s Federicou Mogherini po 15h

Lídri politických skupín v Európskom parlamente budú v stredu, krátko po zahájení plenárneho zasadnutia, diskutovať so šéfkou diplomacie EÚ Federicou Mogherini o výkonnom nariadení prez
__

Poslanci ostro odsúdili zákaz vstupu zo strany USA pre občanov siedmich krajín

Lídri politických skupín v Európskom parlamente sa v stredu v rámci plenárnej rozpravy vyjadrili k vykonávaciemu nariadeniu prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa, ktoré zakazuje občan
__

Vyhlásenie predsedu EP Antonia Tajaniho k zemetraseniam a lavíne v Taliansku

Novozvolený predseda EP Antonio Tajani vyjadril vo štvrtok v súvislosti s nedávnymi zemetraseniami v Taliansku a včerajšou lavínou, ktorá zasypala hotel, sústrasť obetiam a ich rodinným pr
__

Pranie špinavých peňazí: EP zamietol návrh na úpravu čiernej listiny z dielne EK, žiada jej rozšírenie

Európsky parlament vo štvrtok vrátil Európskej komisii na prepracovanie jej pôvodný návrh na úpravu čiernej listiny krajín, ktoré sú považované za rizikové z pohľadu prania špinavých
__

Európsky parlament schválil nové zloženie svojich stálych výborov, pre slovenských poslancov sa nič nemení

Európsky parlament po zvolení svojho predsedu, podpredsedov a kvestorov schválil vo štvrtok aj nové zloženie všetkých svojich dvadsiatich dvoch stálych výborov. Členstvo slovenských poslan
__

Voľba predsedníctva EP: Poslanci si zvolili štrnástich podpredsedov a piatich kvestorov

V nadväznosti na utorňajšiu voľbu predsedu Európskeho parlamentu si poslanci v stredu v dvoch kolách tajnej voľby vybrali zo svojich radov štrnástich podpredsedov zo šiestich politických sk
__

Voľba predsedníctva EP: Poslanci si v prvom kole zvolili desiatich podpredsedov

Európsky parlament si v stredu dopoludnia v prvom kole tajnej voľby zvolil prvých desiatich z celkovo štrnástich podpredsedov. V prvých dvoch kolách voľby potrebujú kandidáti na svoje zvolen
__

Voľba podpredsedov Európskeho parlamentu: 15 kandidátov na 14 postov, prvé výsledky o 11h

Po zvolení nového predsedu Európskeho parlamentu začali poslanci v stredu krátko po deviatej hodine voliť štrnástich podpredsedov. Kandidáti potrebujú na zvolenie v prvom a druhom kole ta
__

Novým predsedom Európskeho parlamentu sa stal Antonio Tajani

Antonio Tajani (EPP, IT) bol v utorok zvolený za nového predsedu Európskeho parlamentu. Vo štvrtom kole voľby ho podporilo 351 poslancov, jeho protikandidát Gianni Pittella (S&D, IT) získal 2
__

Tlačová správa – 17.01.2017 Plenárne zasadnutie, Štrasburg

Voľba predsedu Európskeho parlamentu: Po druhom kole zostáva vo vedení Antonio Tajani, nasledujú Gianni Pittella a Helga Stevens __

Plenárne zasadnutie, Štrasburg

Voľba predsedu Európskeho parlamentu: Po prvom kole vedie Antonio Tajani, nasleduje Gianni Pittella a Helga Stevens * Žiaden z kandidátov na post predsedu Európskeho
__

Kandidáti predstavili svoje priority plénu

Voľba nového predsedu Európskeho parlamentu začala v utorok ráno krátkymi prezentáciami priorít šiestich kandidátov, v ktorých načrtli svoje vízie vedenia Parlamentu na nasledujúcich d
__

Ako sa bude voliť nový predseda Európskeho parlamentu, podpredsedovia a kvestori?

Koncom roka 2016 sa Európsky parlament preklenul do druhej polovice svojho volebného obdobia. Znamená to výmenu jeho predsedu, podpredsedov a kvestorov. Hlasovať sa o nich bude budúci týždeň.
__

Spravodaj plenárneho zasadnutia 16. – 19. január 2017, Štrasburg

Hlavné body programu Voľba nového predsedu, podpredsedov a kvestorov EP Poslanci v utorok v tajnom hlasovaní rozhodnú o novom predsedovi Európskeho parlamentu, ktorý sa na nasleduj
__

Spravodaj plenárneho zasadnutia 12. – 15. december 2016, Štrasburg

Hlavné body programu Sacharovovu cenu za rok 2016 si v utorok prevezmú jezídske aktivistky Nádia Murád a Lamjá Hadží Bašár, verejné obhajkyne jezídskej komunity v Iraku, ktoré
__

Spravodaj plenárneho zasadnutia 30. november – 1. december 2016, Brusel

Spravodaj plenárneho zasadnutia 30. november - 1. december 2016, Brusel Hlavné body programu Rozprava a hlasovanie o finálnej verzii rozpočtu EÚ na rok 2017 Predbežná doho
__

Rozpočet EÚ na rok 2017: Poslanci schválili viac peňazí na podporu mladých a rastu

Európsky parlament vo štvrtok schválil rozpočet EÚ na rok 2017. Poslanci presadili zvýšenie financií na pomoc mladým nezamestnaným a viac prostriedkov pre kľúčové iniciatívy na podporu
__

Medzinárodná kriminalita: Poslanci podporili dohodu medzi EÚ a USA o ochrane zdieľaných osobných údajov

Európsky parlament vo štvrtok schválil dohodu medzi EÚ a USA o ochrane osobných údajov, k výmene ktorých dochádza za účelom presadzovania práva. Cieľom takzvanej zastrešujúcej dohody je
__

EP: Doterajšia snaha Bieloruska nastúpiť na cestu demokracie nestačí

Pokrok Bieloruska v úsilí o presadenie demokratických hodnôt nie je dostatočný, uvádza sa v nelegislatívnom uznesení, ktoré vo štvrtok schválil Európsky parlament. Poslanci poukazujú na
__

Turecko: Poslanci žiadajú zmrazenie prístupových rozhovorov, kým Ankara neprestane s represiami

Európska únia by mala dočasne zmraziť prístupové rokovania s Tureckom, uvádza sa v nelegislatívnom uznesení, ktoré vo štvrtok schválil Európsky parlament. Poslanci hodlajú udržať väzb
__

Poslanci schválili nové limity pre látky znečisťujúce ovzdušie

Európsky parlament v stredu podporil ambicióznejšie emisné stropy pre kľúčové látky znečisťujúce ovzdušie, medzi ktoré patria napríklad oxidy dusíka, oxid siričitý a jemné tuhé ča
__

Propaganda Ruska a islamských teroristov: Poslanci bijú na poplach

Európsky parlament v stredu varoval pred rastúcim tlakom propagandy Ruska a islamských teroristických skupín, ktorej cieľom je prekrútiť fakty, vzbudiť strach, vyvolať pochybnosti a rozdeli
__

Filmovú cenu LUX za rok 2016 získal film Toni Erdman režisérky Maren Ade

Film Toni Erdmann režisérky Maren Ade, ktorý vznikol v koprodukcii Nemecka, Rakúsa a Rumunska, sa stal víťazom filmovej ceny LUX za rok 2016. Laureáta desiateho ročníka ceny udeľovanej Euró
__

EP chce posilniť obranyschopnosť EÚ zlepšením spolupráce členských štátov

Terorizmus, hybridné hrozby, ako aj kybernetická a energetická neistota nedávajú členským štátom inú možnosť, než posilniť vzájomnú bezpečnostnú a obrannú spoluprácu, ktorá povedi
__

Daňové úniky: Poslanci podporili automatickú výmenu informácií o vlastníkoch bankových účtov

Európsky parlament v reakcii na viacero daňových škandálov, vrátane takzvaných panamských dokumentov, podporil stanovisko Rady (ministrov) EÚ a v utorok pomerom hlasov 590 (za): 32 (proti): 6
__

Návšteva delegácie poslancov Ústavného výboru EP (AFCO) v Bratislave

„S cieľom výmeny názorov na možný ústavný vývoj v EÚ, najmä v kontexte britského referenda a možných dopadov finančnej či utečeneckej krízy, prichádza dnes (2. 11.) na Slovensko de
__

CETA, vzťahu EÚ s Ruskom, migranti s Junckerom a Tuskom v stredu o 9.00 hod.

Poslanci EP budú v stredu ráno hodnotiť výsledky zasadnutia Európskej rady z 20. – 21. októbra počas trojhodinovej rozpravy za účasti predsedu Komisie Jeana-Clauda Junckera a predsedu Euró
__

Poslanci EP požadujú mechanizmus dozoru nad demokraciou, právnym štátom a základnými právami v EÚ

V záujme ukončenia súčasného prístupu “podmieneného krízou” k možnému porušeniu demokracie, právneho štátu a základných práv v členských štátoch EÚ, by mala Európska komisi
__

Poslanci žiadajú viac finančných prostriedkov na pracovné miesta a pre mladých v roku 2017, aby EÚ dokázala dodržať svoje záväzky

Poslanci EP odhlasovali svoju pozíciu k rozpočtu EÚ na rok 2017 pred začatím rokovaní s Radou. Žiadajú viac finančných prostriedkov na pracovné miesta a pre mladých. Parlament v stre
__

Europoslanci žiadajú limit pre priemyselné transmastné kyseliny v potravinách

EÚ by mala zaviesť záväzné limity pre priemyselne vyrobené transmastné kyseliny, ktoré u spotrebiteľov môžu zvyšovať riziko kardiovaskulárnych ochorení, neplodnosti, Alzheimerovej choro
__

Online verejné služby majú byť viac prístupné pre osoby so zdravotným postihnutím a staršie osoby

Webové sídla a aplikácie verejnej správy, nemocníc, súdov a iných orgánov verejného sektora sa budú musieť sprístupniť všetkým na základe nových celoeurópskych predpisov, ktoré Eur
__

Filmová cena LUX. Už desať rokov odmeňujeme tie najlepšie európske filmy

To najlepšie z Európskej kinematografie Európsky parlament pravidelne odmeňuje svojou Filmovou cenou LUX. Tento rok to bude už po desiaty raz. Práve dnes, 10. októbra, oslavuje Cena LUX svoje d
__

Poslanci uvažujú nad bezplatným vlakovým lístkom Interrail pre mladých

Mnohí poslanci počas utorňajšej rozpravy s komisárkou pre oblasť dopravy Violetou Bulc podporili myšlienku bezplatného sieťového cestovného lístka Interrail pre občanov EÚ, ktorí dovŕ
__

Zasadnutie Európskej rady: Poslanci vyzvali lídrov EÚ na pevný postoj k Rusku, obchodným dohodám a rokovaniam o brexite

Úsilie o zastavenie násilia v Sýrii, zavádzanie politík v oblasti migrácie a ochrany vonkajších hraníc do praxe a zaistenie vyváženosti dohôd o voľnom obchode s cieľom ochrániť európs
__

Program predsedu Európskeho parlamentu Martina Schulza v Bratislave (6.-7.októbra 2016)

Predseda EP Martin Schulz pricestuje vo štvrtok na Slovensko, kde sa zúčastní na neformálnom stretnutí predsedov parlamentov krajín EÚ. Vo štvrtok 6. októbra podvečer má M. Schulz na p
__

Konflikty záujmov v EK: Poslanci žiadajú sprísnenie kódexu správania sa komisárov

Kódex správania sa pre členov kolégia komisárov sa musí dôsledne sprísniť tak, aby sa v budúcnosti zabránilo konfliktom záujmov členov Európskej komisie a zároveň sa obnovila dôvera o
__

EP sprísnil zákaz vývozu produktov využívaných pri mučení

Európsky parlament v utorok schválil novelizáciu pravidiel EÚ zameranú na dôslednejšie predchádzanie obchodu s tovarmi, ktoré môžu byť využité pri mučení alebo vykonávaní popráv, ak
__

EP odobril ratifikáciu parížskej dohody, ktorá tak môže čoskoro vstúpiť do platnosti

Európsky parlament v utorok v historickom hlasovaní odsúhlasil ratifikáciu parížskej dohody zo strany EÚ a umožnil tak, aby v priebehu mesiaca vstúpila do platnosti. Ratifikácia prvej globá
__

Zahájenie plenárneho zasadnutia: Minúta ticha za zosnulého Šimona Peresa a príhovor Pan Ki-muna

Európsky parlament zahájil svoje prvé októbrové plenárne zasadnutie v Štrasburgu minútou ticha za zosnulého izraelského štátnika Šimona Peresa, ktorého Martin Schulz vyzdvihol ako neúna
__

Ratifikácia parížskej dohody: Hlasovanie EP v utorok napoludnie

Európsky parlament bude v utorok napoludnie hlasovať o vyslovení súhlasu s ratifikáciou parížskej klimatickej dohody zo strany EÚ. Plénu sa pri tejto príležitosti prihovorí generálny tajo
__

Slávnostné odovzdávanie Ceny európskeho občana 2016

Zástupcovia organizácie Csemadok si v piatok 30. septembra prevezmú Cenu európskeho občana. Slávnostný ceremoniál sa bude konať v Dunajskej Strede, vo Vermesovej vile o 15:30. Csemadok je
__

Rozprava o stave Únie 2016

Populizmus, nezamestnanosť a sociálna nespravodlivosť patria medzi kľúčové problémy, s ktorými sa EÚ musí vysporiadať, vyhlásil v rámci tohtoročného prejavu o stave Únie predseda Eur
__

Základné práva v Poľsku: EP žiada Varšavu, aby realizovala odporúčania

Európsky parlament v stredu prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia vyzval poľskú vládu, aby v rámci trojmesačného obdobia vytýčeného 27. júla Európskou komisiou vyriešila ústavnú
__

Apple: Poslanci vyjadrili širokú podporu verdiktu Komisie o nezákonnej štátnej pomoci zo strany Írska

Poslanci Európskeho parlamentu vyjadrili v rámci stredajšej rozpravy podporu komisárke pre hospodársku súťaž Margrethe Vestager v súvislosti s verdiktom Európskej komisie, že Írskom poskyt
__

Parlament dal zelenú menovaniu Juliana Kinga za komisára pre bezpečnostnú úniu

Európsky parlament vo štvrtok odobril menovanie sira Juliana Kinga do funkcie komisára pre bezpečnostnú úniu. Julian King bol nominovaný britskou vládou po rezignácii lorda Jonathana Hilla, k
__

EP schválil nový európsky cestovný doklad na urýchlenie repatriácie občanov tretích krajín

Európsky parlament vo štvrtok schválil návrh na zavedenie štandardizovaného európskeho cestovného dokladu, ktorý má urýchliť navracanie do vlasti občanov tretích krajín bez pasu neoprá
__

Program predsedu EP Martina Schulza v Bratislave

Predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz dnes, v predvečer neformálneho summitu EÚ pricestuje do Bratislavy a absolvuje stretnutia na najvyššej úrovni. Najprv sa stretne separátne s predse
__