V júli a v auguste je premiérové vysielánie Dúbravskej televízie v utorok

Posledná aktualizácia

 • 18 júl, 2018

počítadlo návštev

 • 3030847prečítania:
 • 2162Prečítania dnes:
 • 1113prečítania včera:
 • 13171prečítania posledný týždeň:
 • 573307návštevníkov:
 • 269návštevníkov dnes:
 • 463návštevníkov včera:
 • 3605návštevníkov posledný týždeň:
 • 486Návštevníkov denne:
 • 6Teraz ONLINE:

Kompletný TV záznam 19. zasadnutia MZ MČ Bratislava – Dúbravka zo dňa 26.6.2018

 • Úvod -Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Schválenie programu zasadnutia, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 • 23.bod – Rôzne

 • 24.bod – Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva. Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva